Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Digitale ontsluiting van de erfenisaangiften in Oost-Vlaanderen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Het Rijksarchief te Gent wil een vrijwilligersproject (her)opstarten voor de nadere ontsluiting van de erfenisaangiften, een waardevolle, maar vooralsnog onontgonnen bron voor genealogen, die het mogelijk maakt het vermogen van een persoon op het einde van zijn of haar leven te reconstrueren. Aangezien de alfabetische klappers op deze aangiften van nalatenschap niet zijn bewaard, is het initiatief genomen om op basis van de originele akten een nadere toegang in de vorm van een databank op te stellen.

Voor de verhuizing naar de nieuwe locatie in Gent werden met de hulp van vrijwilligers al soortgelijke toegangen op de erfenisaangiften van Beveren (1807-1894), Lokeren (1818-1916) en Sint-Niklaas (1806-1895) gerealiseerd. Deze toegangen kunnen worden geraadpleegd via de zoekrobot ‘Zoeken naar personen’. In de databank zijn de namen van de erflaters opgenomen, met vermelding van de plaats en datum van overlijden, de datum van de akte en de vindplaats van deze akte in het archief. De akte zelf kan aan de hand van deze referentie eenvoudig worden opgevraagd en geraadpleegd in de leeszaal van het Rijksarchief te Gent.

Het Rijksarchief te Gent zoekt momenteel vrijwilligers om dit project opnieuw op te starten voor de erfenisaangiften van andere registratiekantoren in Oost-Vlaanderen. Interesse? Stuur een mailtje naar rijksarchief.gent@arch.be!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement