Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Digitale ontsluiting van de arresten van het Hof van assisen Oost-Vlaanderen (1811-1830)

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Vrijwilliger Robert Wauters (1942-2021) heeft een databank aangelegd waarin alle arresten van het Hof van assisen Oost-Vlaanderen zijn ingevoerd voor de jaren 1811-1820. Aan de hand van deze databank is het mogelijk te zoeken op datum van de veroordeling, naam, leeftijd en geboorteplaats van de dader, naam van het slachtoffer, plaats en aard van de feiten en de straf. Vrijwilligster Kristien De Raeve zal Roberts werk verder zetten.

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement