Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Databank van gedetineerden van de Saint-Léonard-gevangenis in Luik

Texte petit  Texte normal  Texte grand

In het Rijksarchief Luik werkt vrijwilliger Monique Bous aan een databank van personen die vanaf de Franse periode tot 1920 in de Luikse Saint-Léonard-gevangenis hebben vastgezeten. Het ontbreken van een alfabetisch register voor deze periode maakt deze taak onontbeerlijk en zal het uiteindelijk mogelijk maken tienduizenden namen van gevangenen online te zetten, een bijzonder nuttig instrument voor onderzoekers en genealogen.

Zodra de databank voltooid zal zijn, zal het mogelijk worden via een globale statistische studie licht te werpen op de kenmerken van de criminaliteit in de provincie Luik in de 19de eeuw. Deze databank zal een nuttige aanvulling vormen op belangrijke inventarisatiewerkzaamheden die het Rijksarchief Luik sinds vele jaren verricht.

Vrijwilliger: Monique Bous
Begeleiding: Bernard Wilkin

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement