Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Analytische verwerking van (schepen)akten uit de regio Antwerpen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Al van in de jaren 1990 zijn vrijwilligers bezig met de ontsluiting van staten van goed en (schepen)akten uit het Antwerpse. In 2006 werd besloten de gemeente Hingene aan de lange lijst van geanalyseerde gemeenten toe te voegen. De integratie van ‘Hingene’ (identificatie van 26.376 personen) in onze zoekrobot is nu afgerond. We kunnen onze vrijwilligers niet genoeg bedanken voor hun jarenlange inzet! En het werk gaat voort…

Een project met een lange voorgeschiedenis…

In de jaren 1990 deed de toenmalig algemeen rijksarchivaris, E. Persoons, een oproep om de staten van goed uit het ancien régime (tot 1795) nader te ontsluiten. De oproep kreeg veel weerklank in het Rijksarchief te Antwerpen, maar al gauw bleek dat dit type archief in ‘Antwerpse’ inventarissen slechts uitzonderlijk in aparte reeksen stond beschreven. Bijgevolg werd besloten alle reeksen met veel genealogische informatie (o.m. mombersrekeningen e.d.) bij het project te betrekken.

Wie werkt(e) mee?

In de loop der jaren werden door vrijwilligsters Dora Kennivé en Marthe Schilders, en later ook Rita De Bie-De Laet, een twintigtal archiefbestanden uit de regio Antwerpen geanalyseerd en ingevoerd in een databank (in Wordperfect). Ze maakten inhoudsbeschrijvingen voor alle bestanden en noteerden  alle erflaters en erfgenamen die in de stukken voorkwamen.

In enkele gevallen bestonden reeds oudere analyses van archiefstukken van oude schepenbanken, zoals voor die van Deurne-Borgerhout (J.B. Stockmans), van de laatbank van Berchem (O. Verschroeven) en van de schepenbank en het dorpsbestuur van Olmen (F. Jennen). Hun regesten werden door Rita De Bie-De Laet verwerkt.

Erik Houtman was de mentor en coördinator van deze vrijwilligersploeg. Herman Coppens zorgde voor de omzetting van Wordperfect naar Excel, en in het Algemeen Rijksarchief werd de databank (met speciale dank aan Eddy Lermytte!) geïntegreerd in de zoekrobot Zoeken naar personen.

Welke gemeenten werden al geanalyseerd?

De akten van volgende gemeenten uit de provincie Antwerpen werden voor de periode 16de - 18de eeuw geanalyseerd: Berchem, Berendrecht, Borgerhout, Broechem, Deurne, Ekeren (met Brasschaat, Hoevenen, Hoogboom en Kapellen), Gierle, Grobbendonk, Halle, Herenthout, Hingene, Hoogstraten (met Meer, Meerle, Minderhout, Wortel), Houtvenne, Hove, Itegem, Kasterlee, Meerhout, Oelegem, Olmen en Poederlee.

Concreet ging het om 1053 archiefbestanddelen en werden 141.971 personen geïdentificeerd.

De ontsluiting van Hingene

Tot de nadere ontsluiting van de 118 archiefnummers van Hingene werd besloten in 2006. Als gevolg van de verfijning van de invoermethode, de onverwacht grote omvang van het bestand en het wegvallen van één van de medewerksters duurde het nog tot 2012 tot de analyses rond waren. Het resultaat? De beschrijving van 5.313 archiefbescheiden en de identificatie van 26.376 personen.
Eind september 2015 werd de integratie van ‘Hingene’ in de zoekrobot Zoeken naar personen afgerond.

En nu?

Najaar 2015 lopen er voorbereidingen voor de toevoeging van Schoten aan de databank van het project.

Er wordt ook volop gewerkt aan de retroconversie van de regesten van de schepenregisters van Wuustwezel (17.388 inhoudsbeschrijvingen in Word-formaat), eveneens opgesteld door een groep vrijwilligers. Naast Wuustwezel zijn ook Loenhout, Reet, Rumst, … al geanalyseerd door vrijwilligers.

Een oproep!

Zin om mee te werken aan de integratie van al deze analyses in de databank Zoeken naar personen? Contacteer het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement