Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Analyse van de personeelsdossiers van koloniale ambtenaren

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Het Rijksarchief bewaart de fascinerende archieven van het 'Bestuurspersoneel in Afrika' (eerst van Congo Vrijstaat en vervolgens van het Gouvernement-generaal in Belgisch Congo en het Belgisch Bestuur van Ruanda-Urundi).

In 2018 begon het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier met de analyse van duizenden dossiers op naam van koloniale ambtenaren. Om dit project te kunnen opschalen werd begin maart 2022 via Facebook een oproep gelanceerd voor nieuwe vrijwilligers. Heb je een goede kennis van het Frans (de meeste documenten zijn opgesteld in het Frans) en heb je tijd en zin om mee je schouders onder dit project te zetten? Stuur een mailtje naar agr_ar_2@arch.be!

Vrijwilliger: Victoria Pokrovskaya, Harris Asmanis-De Schacht, Dominique Jonniaux, André Demesmaeker.

 

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement