Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Waalse archeologie: historisch onderzoek op basis van archieven faciliteren

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

De directie ‘Archeologie’ van de Waalse overheid kent een aantal specifieke noden i.v.m. de archeologische sites die ze reeds blootlegde of waarrond prospectie wordt gevoerd. Vooral rond historisch onderzoek rijzen problemen. Heuristiek en onderzoek van oude en onuitgegeven archiefbestanden is een complexe materie, de leesbaarheid van de bronnen een bijkomende moeilijkheid. Archeologen zijn vaak niet geschoold voor deze taak. Het Rijksarchief ging graag in op een verzoek van de directie Archeologie om een project op te zetten met als doel archief i.v.m. de Waalse archeologie systematisch te gaan onderzoeken.

Het is een omvangrijke opdracht om al die sites in tijd en ruimte te documenteren.  Voor de eerste fase van de overeenkomst (1 oktober 2013 – 30 juni 2014) werd een fulltime historicus aangeworven voor onderzoek naar de vestingen van de stad Doornik. Een vijftiental archeologische sites die de laatste jaren werden blootgelegd, hebben immers rechtstreeks te maken met de verschillende verdedigingswerken van Doornik van de late middeleeuwen tot de 19de eeuw.

In dit verband werden verschillende reeksen rekeningen bestudeerd uit de 14de tot 17de eeuw, bewaard in Brussel en Rijsel. Het betreft meer dan 200 registers op papier of perkament:

  • Rekeningen van de vestingwerken aan het kasteel van Doornik, van 1527 tot 1546 (Brussel, ARA, Rekenkamers, 27267-27274)
  • Rekeningen van de belastingen die in Doornik werden geheven voor de vestingwerken (tweede omwalling), van 1645 tot 1687 (Brussel, ARA, Rekenkamers, 40846-40887)
  • Domaniale rekeningen van het baljuwschap van Doornik en het Doornikse, met vermelding van de vestingwerken aan het kasteel, van 1516 tot 1600 (Rijsel, Archives départementales du Nord, B 13053-13109 en Brussel, ARA, Rekenkamers, 3552-3555)
  • Rekeningen van de belastingen die in Doornik werden geheven voor de vestingwerken, van 1582 tot 1592 (Brussel, ARA, Rekenkamers, 40587-40595)
  • Algemene rekeningen van de stad Doornik, van 1397 tot 1600 (Brussel, ARA, Rekenkamers, 39898-40016).

De meeste van deze rekeningen werden gescand of gefotografeerd. De ingezamelde informatie (vermelding van werken van ruimtelijke ordening of vervreemding van delen van de vesting) wordt ingegeven in een Access-databank en zo nauwkeurig mogelijk topografisch geïndexeerd (wijken, parochies, namen van torens en starten, enz.)  

In een volgende fase van het partnerschap tussen het Rijksarchief en de Waalse overheid zullen de registers van het Hof van Bouvignies (provincie Namen, bewaard in Rijksarchief Namen), geïndexeerd worden.

Partners

Het project wordt uitgevoerd bij het Rijksarchief, met kredieten toegekend door de Waalse overheid.

Het wetenschappelijk comité bestaat uit Dr. Emmanuel Bodart (Rijksarchief Namen), dhr. Frédéric Chantinne (Waalse overheidsdienst) en mevr. Isabelle Deramaix (Waalse overheidsdienst).

Referenties Waalse overheid : overeenkomst van 23 januari 2013: budget 2012 – budgettair artikel  12.13.21 – titel 1 – afdeling 16 – programma 21. Visa n° 12/48690 (28 november 2012)

Duur van het contract: 1 oktober 2013 – 30 juni 2014

Medewerkers

Dr. Florian Mariage (Rijksarchief Doornik).

Begeleidingscomité : Dr. Emmanuel Bodart (Rijksarchief Namen), Frédéric Chantinne (Waalse overheidsdienst) en Isabelle Deramaix (Waalse overheidsdienst)

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.

Links

Directie “Archeologie” bij de DG04 (Ruimtelijke ordening, huisvesting, erfgoed en energie) van de Waalse overheid

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement