Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

UGESCO: Upscaling the Geo-temporal enrichment, exploration and exploitation of Scientific Collections

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

De kwaliteit van de metadata van de gedigitaliseerde collecties van de federale wetenschappelijke instellingen heeft grote invloed op hun toegankelijkheid en dus ook op het doorzoeken, gebruiken en interpreteren van hun inhoud. Vooral voor de collecties “Beeld en Geluid” is dit van zeer groot belang, aangezien geen full-tekst zoekopdracht kan worden uitgevoerd in de documenten zelf en de software voor beeldherkenning nog in zijn kinderschoenen staat. Uit projecten met een gezamenlijk platform zoals EHRI is gebleken hoe belangrijk het is te werken aan de interoperabiliteit van de gegevens en een upgrade van hun kwaliteit, om tot een succesvol resultaat te kunnen komen.

Het UGESCO-project wil zich vooral toespitsen op vraagstukken rond spatio-temporele metagegevens. De twee voornaamste doelstellingen zijn:  

  • Onderzoek voeren naar de meerwaarde die kan worden geboden door spatio-temporele metadata (door ook de mogelijkheden te onderzoeken van een interconnectie tussen verschillende collecties) en deze metadata verrijken met technieken uit de informatica en de taaltechnologie. Bedoeling is om een toolbox te ontwikkelen waarmee de kwaliteit van de metadata van de collecties automatisch kan verbeterd worden.

  • Een webplatform ontwikkelen voor het publiek waarmee de metadata in tijd en ruimte kunnen worden doorzocht.

Het project wil ook onderzoek voeren naar de meerwaarde van een platform voor crowdsourcing waarmee de aangemaakte metadata kunnen worden gevaloriseerd en verbeterd. Op die manier wordt ook het publiek betrokken bij een deel van het onderzoek. 

Het CegeSoma neemt op twee vlakken deel aan UGESCO. De onderzoeker die het centrum hiervoor zal inzetten, zal vooral werken op het luik “gebruikers” en zal meer bepaald instaan voor volgende aspecten: definiëren van de noden van de FWI’s inzake kwaliteitsverbetering van hun spatio-temporele metadata, identificeren van de doelgroepen die het platform mogelijks kunnen gebruiken, en de verschillende tools tijdens hun ontwikkelingsfase uittesten. Het hoofdstuk “crowdsourcing” zal vanzelfsprekend een belangrijk deel uitmaken van het onderzoek rond de “gebruikers”. Het CegeSoma wil ook content provider zijn in het kader van het project. De andere workpackages zullen bijvoorbeeld metadatasets ter beschikking krijgen die kunnen dienen voor case studies. De sets zullen worden aangevuld met metagegevens uit andere collecties, zodat de interoperabiliteit kan worden nagegaan en de werking van een aantal tools kan worden getest op andere soorten erfgoedobjecten.

Het UGESCO-project ging van start op 1 april 2017 en loopt over twee jaar.

Partners

Het wordt gecoördineerd door het departement ELIS van de UGent, in samenwerking met het CegeSoma (OD 4 van het Rijksarchief), het departement STIC van de ULB, de faculteit Letteren van de KULeuven en het departement Aardrijkskunde van de UGent.  

Medewerkers

Florence Gillet, verantwoordelijke voor Beeld en Geluid bij het CegeSoma, is de projectverantwoordelijke voor het Rijksarchief.

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement