Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Een sleutel voor de schatkamer. De inventarisatie van de processen van de adel uit de Raad van Brabant

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

In het rijke archief van de Raad van Brabant bevindt zich een reeks van 310 strekkende meter “processen van de adel”. Deze reeks loopt van 1511 tot 1795 en was tot voor enkele jaren niet geïnventariseerd, en dus onbekend…

Sinds 2011 worden de processen van de adel geïnventariseerd dankzij sponsoring van de Stichting de Moffarts. Een eerste inventaris over de periode 1511-1650 werd al gepubliceerd. Binnenkort is de inventaris van de processen tussen 1651 en 1690 aan de beurt. De periode 1691-1795 volgt in een later stadium.

De processen gaan o.m. over schulden, erfenissen, huwelijken, voogdij, grensgeschillen en jurisdictiekwesties. De dossiers werpen licht op de adellijke levensstijl, familiale strategieën, representatie en statusmanagement. Getuigenissen, ondervragingen, kaarten en rekeningen geven gedetailleerde informatie over de heerlijkheden, domeinen en kastelen in het oude hertogdom Brabant, de Landen van Overmaas en het hertogdom Limburg, een gebied dat overeenkomt met de huidige provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en delen van Limburg, Luik, Nederland en Duitsland.

De dossiers bevatten een schat aan nieuwe onderzoeksgegevens waar historici, kunsthistorici, genealogen en geïnteresseerden in lokale geschiedenis, monumentenzorg en restauratie gebruik van kunnen maken.

Partners

De Stichting de Moffarts is een stichting van openbaar nut met zetel op kasteeldomein Het Hamel in Lummen. Ze werd opgericht in 1997 en beheert de nalatenschap en het patrimonium van barones Marie-Louise de Moffarts en baron André de Moffarts. De Stichting wil het historisch onderzoek stimuleren, onder meer naar de geschiedenis van de adel en van kastelen op het lokale, nationale en internationale niveau.

Medewerkers

Bert Tops, Rijksarchief te Brussel

Publicaties

TOPS B., Inventaris van de Raad van Brabant Processen van de adel, 1511-1650, Inventarissen Rijksarchief te Brussel 62, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2013.

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement