Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De figuur van de provinciearchitect in Namen en omgeving (1837-1913)

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

In het Rijksarchief te Namen wordt al enkele jaren een sterke toename vastgesteld van onderzoeksactiviteiten en informatievergaring in verband met openbare gebouwen. De geboden antwoorden zijn echter vaak onvolledig en weinig of niet toereikend wegens de beperkte toegankelijkheid van de betrokken archieven. Anderzijds worden de documenten over openbare gebouwen onvoldoende benut omdat vaak de kennis ontbreekt over de manier waarop die stukken tot stand zijn gekomen.

Deze doctoraatsverhandeling in de archivistiek en geschiedenis wil het archief over de openbare gebouwen valoriseren en ontsluiten via een studie over een van de sleutelfiguren in de ontstaansgeschiedenis van die gebouwen, namelijk de provinciearchitect. De provinciearchitect is voor de openbare gebouwen niet alleen de administratieve en bouwkundige spilfiguur maar ook het contactpunt tussen de werkvloer en de bureaucratie die moest beslissen over de bestemming van de gebouwen. Dit doctoraat zal ook aandacht besteden aan de eventuele artistieke sporen die de architect heeft nagelaten in het landschap en aan de invloed die hij heeft gehad op de evolutie van zijn functie in de loop van de 19de eeuw.

Partners

Deze doctoraatsverhandeling wordt gerealiseerd in samenwerking met de universiteit van Namen.

Medewerkers

Projectverantwoordelijke: Julie Godinas (Rijksarchief te Namen).

Promotor : Axel Tixhon (UNamur).

Begeleidingscomité: Emmanuel Bodart (Rijksarchief te Namen) en Mathieu Piavaux (UNamur).

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement