Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

BEMULTILAT: Archief en geschiedenis van het Belgisch buitenlands beleid

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Het onderzoeksprogramma BEMULTILAT, een samenwerking tussen het CegeSoma (Rijksarchief) en de universiteit van Luik, combineert fundamenteel onderzoek naar de internationale betrekkingen van België met ontsluiting van archief dat onontbeerlijk is om die geschiedenis te kunnen schrijven. Het Belgisch diplomatiek archief bleef lange tijd onderbenut en is slecht geïnventariseerd. De toekomstige overbrenging van archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het Rijksarchief biedt een uitstekende gelegenheid om archiefonderzoek te koppelen aan nieuwe geschiedschrijving. Op die manier zorgt het onderzoek ook voor transparantie en democratisch toezicht op het overheidsbeleid.   

Wat het luik fundamenteel onderzoek betreft, wil BEMULTILAT het Belgische buitenlandbeleid vooral herbekijken vanuit het perspectief van het multilateralisme als politiek concept over een langere periode (1830-1960) en als matrix om de internationale engagementen van België te analyseren. Door de focus te leggen op de actoren in dit verband wil het onderzoeksprogramma nagaan of het klopt dat België, als neutrale staat en nadien kleine mogendheid, invloed – en misschien zelfs echte macht – heeft kunnen uitoefenen, en dit veel meer dan het statuut en de omvang van ons land zouden laten vermoeden. Er zal sterk worden ingezet op archiefonderzoek om de belangrijkste fases in het Belgisch buitenlands beleid opnieuw te onderzoeken, ze eventueel in vraag te stellen en opnieuw te definiëren. De onderzoeksresultaten zullen worden verspreid via publicaties, door opleiding van studenten aan de ULiège, door deelname aan activiteiten van het CegeSoma, maar ook door actieve participatie in een internationaal netwerk van onderzoekers die de geschiedenis van het multilateralisme bestuderen, een netwerk dat overigens nog grotendeels moet worden uitgebouwd.  

Inzake archiefontsluiting wil het onderzoeksprogramma zorgen voor de voorbereiding en omkadering van de “fysieke” overbrenging van Belgisch diplomatiek archief van de FOD Buitenlandse Zaken naar het Rijksarchief, zoals bepaald in een overeenkomst uit 2017. Deze opdracht vereist uitwisseling van ervaringen en een goede coördinatie met de archivarissen die vandaag instaan voor dit archiefbestand. Ook zal moeten worden nagedacht over de structuur van een geactualiseerde, samenhangende en hiërarchische algemene beschrijving van het archief van het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken. Tenslotte moeten in het archief dat wordt bewaard bij het Rijksarchief de dossiers worden geïdentificeerd en geïnventariseerd waarmee de geschiedenis van het Belgisch multilateralisme kan worden geschreven (1830-1960), waardoor het luik fundamenteel onderzoek dus wordt afgestemd op de archivalische opdracht.  

Partners

FED-tWIN is een onderzoeksprogramma van het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) dat duurzame samenwerking wil promoten tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de Belgische universiteiten, door gezamenlijke onderzoeksprofielen te financieren. Voor BEMULTILAT gaat het om een samenwerking tussen:

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.

Links

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement