Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

CoffeeBridge - Bridging knowledge to the field: an evaluation of the agronomic and socio-economic potential of Robusta coffee genetic resources as a cash crop in the Congo Basin

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

De succesvolle introductie van Robusta koffie als een alternatief voor de op dat moment door koffieroest geteisterde Arabica koffie in het begin van de 20ste eeuw, kan als een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de koffieteelt worden beschouwd. Het telen van koffie werd immers aangepast aan een snel oprukkende en vernietigende ziekte. Hoewel wordt aangenomen dat Lucien Linden een belangrijke rol speelde in de introductie en popularisering van Robusta koffie en dat de oorsprong van deze soort in het Congobekken ligt, is de geschiedenis van deze onderneming nog maar zelden bestudeerd. Er blijven vele vragen onbeantwoord. Hoe werd deze koffiesoort ontdekt, geïntroduceerd en gepopulariseerd? Welke genetische oorsprong hadden de toen gecultiveerde varianten? Welke netwerken bestonden er tussen handelaren en wetenschappers in Belgisch Congo en andere kolonies in Afrika en Azië? Een betere kennis van de introductie- en verspreidingsgeschiedenis van Robusta koffie en van relevante internationale netwerken kan bijdragen tot het beantwoorden van vragen met betrekking tot het telen van varianten die meer bestendigd zijn tegen klimaatverandering.

In een eerste fase bestaat het project uit archiefprospectie met betrekking tot de introductie, verspreiding en verdere wetenschappelijke valorisatie van Robusta koffie in Belgisch Congo. De meeste relevante bronnen bevinden zich in het Algemeen Rijksarchief, het zgn. Afrika-Archief, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het archief van de Plantentuin van Meise. Na deze eerste fase volgt de digitalisering van een selectie van relevante bronnen. De derde fase van het project omvat de bestudering van het verzamelde materiaal. Er zal gekeken worden naar de initiatieven van botanici in de Congo-Vrijstaat. Ook de verdere (wetenschappelijke en commerciële) verspreiding van Robusta koffie in Belgisch Congo en daarbuiten zal bestudeerd worden. Welke netwerken waren er? Wie was erbij betrokken en wie niet?

Partners

Het project CoffeeBridge wordt gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid, via het kaderprogramma BRAIN. Het gaat om een samenwerking tussen:

  • het Algemeen Rijksarchief
  • de Plantentuin van Meise
  • de KU Leuven
  • de Université Libre de Bruxelles
  • het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Daarnaast is er ook internationale samenwerking met

  • het Institut National des Etudes et Recherches Agronomiques
  • de University of Kisangani
  • de École régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrés des forêts tropicales (ERAIFT).

Medewerkers

De projectmedewerker voor het Rijksarchief is Dr. Sven Van Melkebeke.

Wetenschappelijk comité

Het historische deel van dit project wordt opgevolgd door Dr. Piet Stoffelen (Plantentuin van Meise, promotor overkoepelende project), Dr. Michaël Amara (Algemeen Rijksarchief) en Prof. Dr. Yves Segers (KU Leuven).

Publicaties

Blijf op de hoogte van publicaties via de projectwebsite.

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement