Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Emma D'haene

Rijksarchief te Gent – Verantwoordelijke onderzoeksproject

Contact

Bagattenstraat 43
9000 GENT
Tel : 09/265.76.70

Bio

Februari 2018 - maart 2019: archivaris in het Rijksarchief te Kortrijk (overdrachten van kerkarchieven uit het ressort, beantwoorden van inhoudelijke vragen, begeleiden van vrijwilligers, jobstudenten en stagiairs bij de materiële bewerking en ontsluiting van archieven, algemene ontsluiting en valorisatie van de collectie).

April 2019 - heden: assistent binnen het archiefteam Vlaanderen (SATURN-project van de FOD Financiën)

Taken

Project SATURN - archiefteam FOD Financiën Vlaanderen (assistent archiefbeheer)

Expertisedomein