Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

SODA: Social Sciences Data Archive

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Wetenschappelijk onderzoek rond innovatie is van wezenlijk belang voor de vooruitgang van de mensheid. Om die vooruitgang te versnellen, moet kennis kunnen worden uitgewisseld, en moet dus worden gezorgd dat de onderzoeksgegevens, met name over sociale en menswetenschappen, doelmatig worden gedeeld en hergebruikt. Om een efficiënte wetenschappelijke taakverdeling op poten te zetten, moet rekening worden gehouden met de infrastructuur die daarvoor nodig is.

Cessda: een Europees archiefnetwerk

Vanaf de jaren 1950 werden in Europa infrastructuren opgezet om enquêtegegevens te bewaren en ter beschikking te stellen van andere onderzoekers, het zogenaamde DATA ARCHIVE.

Ongeacht omvang en beschikbaar personeel hebben bijna alle Europese landen vandaag een dergelijk centraal archief voor sociale wetenschappen.

In 1976 werd het netwerk Consortium of European Science Social Data Archives (CESSDA) opgericht, een Europese onderzoeksinfrastructuur waarmee de leden en waarnemers hun archief met gegevens over sociale wetenschappen met elkaar verbinden en delen zodat Europees vergelijkend onderzoek over deze onderwerpen kan worden gestimuleerd.

Archivering van gegevens in het SODA-project

Het SODA-project (Social Sciences Data Archive) wil voor de Belgische dienstverlener van het Europese CESSDA-netwerk een archief uitbouwen met operationele gegevens, waarmee een aantal gespecialiseerde diensten kunnen worden aangeboden die beantwoorden aan de noden van de onderzoekers in sociale wetenschappen.

De diensten die door het archief worden geboden, zijn opgevat volgens de data life cycle en omvatten onderzoek, planning, inzameling, analyse en archivering.

 • Onderzoek: toegang tot de onderzoeksgegevens via een databank en een portaal
 • Planning: raadpleging van de gegevens teneinde beter te kunnen plannen  
 • Inzameling: opleiding en diensten voor gegevensinzameling  
 • Analyse: aanleveren van gegevens voor een tweede analyse
 • Archivering: duurzame en beveiligde archivering van de onderzoeksgegevens

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal het SODA-project :

 1. De architectuur voor een oplossing ter zake uittekenen en de opdrachten en beheerstaken verdelen tussen de mogelijke partners van de dienstverlener.
 2. Nagaan of het formaat DDI verenigbaar is met het formaat XML-EAD/EAC.
 3. Een materiële en software- infrastructuur uitkiezen waarmee een prototype kan worden ondersteund.
 4. Het juridisch en organisatorisch kader uitstippelen en voorbereiden waarbinnen de Belgische dienstverlener zal moeten werken.

Partners

Het project wordt gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en heeft volgende partners:

 • Rijksarchief
 • Université catholique de Louvain (UCL): Jean-Paul Sanderson
 • Vrij Universiteit Brussel (VUB): Johan Surkijn

Projectmedewerkers

Algemeen Rijksarchief:

 • Projectmedewerkers: Benjamin Peuch (IT-aspecten) en Freya De Schamphelaere (juridische aspecten).
 • Coördinatie: Rolande Depoortere (promotor) en Yves Lardinois (technische ondersteuning).

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement