Archives de l'État en Belgique

Notre mémoire à tous !

Menu

Qui est qui ?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Paul Drossens

Archives de l'État à Gand – Chef de service

Contact

Bagattenstraat 43
9000 GAND
Tél. : 09/265.76.70

Tâches

Chef de service des Archives de l'Etat à Gand

Etablissements des pouvoirs publics contemporains: Justice (cours et tribunaux, établissements pénitentiaires et centres d'internement), Police fédérale, Finances et Dommages de guerre/ Reconstruction

Valorisation et tri d'archives

Consultation et publicité

Réseau

Bestuurslid werkgroep Automatisering van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD)

Bestuurslid van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG)

Publications

 • DROSSENS P., ‘Wat gebeurt er met afgesloten jeugddossiers? Een nadere kijk op hun selectie, archivering en raadpleegbaarheid’, Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten, 2022, 1, 29-45.

 • DROSSENS P., ‘CSI in Oost- en West-Vlaanderen. Forensische fotografie en het Gentse laboratorium van de gerechtelijke politie’, in STERCKX M. (red.)., Crime Scenes. Interbelluminterieurs door de lens van de forensische fotografie. Gent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw UGent, 2021, pp. 63-73.

 • DROSSENS P., ‘De gevangenis van Oudenaarde. Het sluitstuk van Ducpétiaux’ cellulaire droom’, G|oud, 2022, 2, 24-44.

 • AERTS K., LUYTEN D., WILLEMS B., DROSSENS P., LAGROU P. (eds.), Was opa een nazi ? Speuren naar het oorlogsverleden. Tielt, Lannoo, 2017, 272 p.

 • BOST M., DROSSENS P., HORVAT S. (eds.), Ressources et usages des archives de la justice militaire – Bronnen en onderzoeksperspectieven in verband met het militair gerecht. Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2016, 278 p. (Justice & Society, 7)

 • DROSSENS P., Archief gewogen. Een onderzoek naar de theorie en praktijk van waardering en selectie. Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2011, 284 p. (Miscellanea Archivistica Studia, 197).

 • DROSSENS P., DE HART C., HEIDEBRINK I., FOSCARINI F. (eds.), Selectie II. Theorie, praktijk, trends en nieuwe ontwikkelingen. Jaarboek 18. ’s-Gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, 2018, 249 p.

 • DROSSENS P., Inventaris van het archief van de gerechtelijke politie bij het parket van de procureur des Konings van Antwerpen (PK Antwerpen 2001 C) 1919-1999. Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2018, 373 p. (Inventaires Archives de l'État à Anvers, 102)

 • VELLE K. et DROSSENS P., ‘De rechterlijke macht’, in VAN DEN EECKHOUT P., VANTEMSCHE G. (eds.)., Sources pour l'étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle. Troisième édition revue et augmentée. Volume I. Bruxelles, Commission royale d'Histoire 2017, pp. 697-728.

Projets

 • SATURN. Selection of Archives and Transfer Under Right coNditions. Project i.s.m. FOD Financiën (Vlaanderen), 2013-heden.

 • Jusinbellgium. A century of pioneering case-law. A digital database of Belgian precedents of international justice, 1914-2014 (projet BRAIN, 2015-2019) https://jusinbell.hypotheses.org/

 • SATURN. Selection of Archives and Transfer Under Right coNditions. Projet en collaboration avec le SPF Finances (Flandre), 2013-aujourd'hui.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement