State Archives of Belgium

Our collective memory!

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Joke Verfaillie

State archives in Ghent – Archivist

Contact

Bagattenstraat 43
9000 GHENT
Tel. : 09/265.76.70

Tasks

- Archival fields: local and regional public institutions of the Lordship of Flanders (in particular Council and States of Flanders, castellanies, intermediate levels, alderman courts, feudal estate courts, village administration, lordships), public authorities at municipal level (in particular Public Social Welfare Centres, local police), drainage and irrigation cooperatives (polders and wateringen), church institutions at parish level (in particular church councils and parishes), associations (except professional and trade associations) and schools, families and private individuals, collections of the Ancien Regime.

The archivists of the State Archives in Ghent are responsible, in their respective field of expertise, for the entirety of archive supervision, transfer, description, conservation and restoration, digitisation, service to the public, valorisation, volunteer and trainee projects.

- Responsible for the archives management system (SAM), retroconversion of finding aids and registration of accessions.

- Acting head of the State Archives in Ghent.

Network

Onbezoldigd gastprofessor Universiteit Gent, vakgroep Geschiedenis, in het kader van het praktijktraject archivistiek, 3e bachelor. Docent 'Inleiding tot de archivistiek' en 'Archivistiek: stage'.

Areas of expertise

 • Ancien Régimearchief
 • Archiefwetenschap
 • Collectiebeheer
 • Digitalisering
 • Magazijnbeheer
 • Toezicht en advies

Publications

 • BUNTINX W., AUGUSTYN B., CEÛPPENS L. and VERFAILLIE J., Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Gent, Brussels, 2008, 3 vols.

 • DELAHAYE V., DEMEULENAERE F., KUSTERS E., VAN EESSEN A., VERFAILLIE J. and VLAEMINCK T., De Vlaeminck en de Zeeuw: 30.000 mensen overzee, in PARMENTIER J. (ed.), Uitgevaren voor de Kamer Zeeland, Zutphen, 2006, pp. 47-87.

 • VERFAILLIE J. and LAMBRECHT T., Een nieuw onderkomen voor de archieven en de bezoekers van het Rijksarchief te Gent / Les Archives de l'Etat à Gand ont leur nouveau dépôt, in Science Connection, 2015, 47, pp. 22-25.

 • VERFAILLIE J. in collaboration with DUMALIN N., Inventaris van het archief van de heer en de schepenbank van Waterdijk en van polders te Waterdijk ((1501) 1504-1797 (1802)) (Rijksarchief te Gent, inventaris127), Brussels, 2017.

 • VERFAILLIE J., "Au Coeur de la Cour". De griffie en de griffiers van de Raad van Vlaanderen, een bijdrage tot de geschiedenis van instellingen, ambtenaren en archiefvorming tijdens het ancien régime (1386-1795) (Historische Monografieën Vlaanderen 3), Ghent, 2017.

 • VERFAILLIE J., De Gentse Heins(ius)? Waarheid en fictie over Heyns, een (a)typische griffier van de Raad van Vlaanderen, in Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 2013, LXVII, pp. 69-99.

 • VERFAILLIE J., Ervaringsdeskundigen of rechtsgeleerden? Het competentieprofiel van de griffiers van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 2015, XVII, 1, pp. 48-78.

 • VERFAILLIE J., Het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795): gids voor de gebruiker (Gidsen 86), Brussels, 2014.

 • VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de heer, het leenhof en de schepenbanken van het Land van Gavere (1535-1810) (Rijksarchief te Gent, inventaris 111), Brussels, 2013.

 • VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Amandus te Denderleeuw (1571-1875) (Rijksarchief te Gent, inventaris 118), Brussels, 2016.

Projects

 • Locating church records of East Flanders and making them accessible for research, State Archives in Ghent / Diocese of Ghent, 2005-2020

 • LORD. Lordship and State Formation in the County of Flanders, 15th - 18th C., Rijksarchief te Gent / Universiteit Gent, Belspo Brain-be 2.0 project, 2020-2024.

 • Restoration, digitisation, opening up for research and valorisation of the cartulary of the Counts of Flanders (1086-1559) conserved at the State Archives in Ghent: rehabilitation of the political and administrative memory of the old County of Flanders , Fonds Baillet-Latour, 2018-2025.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement