State Archives of Belgium

Our collective memory!

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Paul Drossens

State archives in Ghent – Head of Service

Contact

Bagattenstraat 43
9000 GHENT
Tel. : 09/265.76.70

Tasks

Head of State Archives in Ghent

Contemporary public institutions and authorities: Justice (courts and tribunals, penal institutions and internement centres), Federal Police, Finance and War Damages/Reconstruction

Valorisation and appraisal

(Public) accessibility

Network

Bestuurslid werkgroep Automatisering van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD)

Bestuurslid van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG)

Areas of expertise

 • Archiefwetenschap
 • Hedendaags Archief
 • Toezicht en advies

Publications

 • DROSSENS P., ‘Wat gebeurt er met afgesloten jeugddossiers? Een nadere kijk op hun selectie, archivering en raadpleegbaarheid’, Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten, 2022, 1, 29-45.

 • DROSSENS P., ‘CSI in Oost- en West-Vlaanderen. Forensische fotografie en het Gentse laboratorium van de gerechtelijke politie’, in STERCKX M. (red.)., Crime Scenes. Interbelluminterieurs door de lens van de forensische fotografie. Gent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw UGent, 2021, pp. 63-73.

 • AERTS K., LUYTEN D., WILLEMS B., DROSSENS P., LAGROU P. (eds.), Was opa een nazi ? Speuren naar het oorlogsverleden. Tielt, Lannoo, 2017, 272 p.

 • BOST M., DROSSENS P., HORVAT S. (eds.), Ressources et usages des archives de la justice militaire – Bronnen en onderzoeksperspectieven in verband met het militair gerecht. Brussels, National Archives of Belgium, 2016, 278 p. (Justice & Society, 7)

 • DROSSENS P., Archief gewogen. Een onderzoek naar de theorie en praktijk van waardering en selectie. Brussels, National Archives of Belgium, 2011, 284 p. (Miscellanea Archivistica Studia, 197).

 • DROSSENS P., DE HART C., HEIDEBRINK I., FOSCARINI F. (eds.), Selectie II. Theorie, praktijk, trends en nieuwe ontwikkelingen. Jaarboek 18. ’s-Gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, 2018, 249 p.

 • DROSSENS P., Inventaris van het archief van de gerechtelijke politie bij het parket van de procureur des Konings van Antwerpen (PK Antwerpen 2001 C) 1919-1999. Brussels, National Archives of Belgium, 2018, 373 p. (Inventories State Archives of Antwerp, 102)

 • VELLE K. and DROSSENS P., ‘De rechterlijke macht’, in VAN DEN EECKHOUT P., VANTEMSCHE G. (eds.)., Sources pour l'étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle. Troisième édition revue et augmentée. Volume I. Brussels, Royal Historical Commission 2017, pp. 697-728.

Projects

 • SATURN. Selection of Archives and Transfer Under Right coNditions. Project i.s.m. FOD Financiën (Vlaanderen), 2013-heden.

 • Jusinbellgium. A century of pioneering case-law. A digital database of Belgian precedents of international justice, 1914-2014 (BRAIN-project, 2015-2019) https://jusinbell.hypotheses.org/

 • SATURN. Selection of Archives and Transfer Under Right coNditions. Project in collaboration with FPS Finance (Flanders), 2013-today.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement