State Archives of Belgium

Our collective memory!

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Emma D'haene

State archives in Ghent – Head of Research Projects

Contact

Bagattenstraat 43
9000 GHENT
Tel. : 09/265.76.70

Biography

Februari 2018 - maart 2019: archivaris in het Rijksarchief te Kortrijk (overdrachten van kerkarchieven uit het ressort, beantwoorden van inhoudelijke vragen, begeleiden van vrijwilligers, jobstudenten en stagiairs bij de materiële bewerking en ontsluiting van archieven, algemene ontsluiting en valorisatie van de collectie).

April 2019 - heden: assistent binnen het archiefteam Vlaanderen (SATURN-project van de FOD Financiën)

Tasks

Project SATURN - archiefteam FOD Financiën Vlaanderen (assistent archiefbeheer)

Areas of expertise