Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De napoleontische oorlogen in soldatenbrieven

Texte petit  Texte normal  Texte grand
31/01/2018 - Inventarisatie - Publicaties

Het Rijksarchief bewaart talrijke brieven en duizenden doodsberichten van soldaten die waren ingelijfd in de legers van Napoleon. Op basis van een aantal van deze bronnen werd een nieuw boek uitgebracht over de veldtochten van Napoleon.

Onmiddellijk na de Franse Revolutie voerde Frankrijk de dienstplicht in, die ook in onze contreien van kracht werd. Talrijke jonge mannen werden onder dwang ingelijfd in de legers van Napoleon om elders in Europa te strijden tegen de vijanden van Frankrijk.  

Het Rijksarchief bewaart in zijn verschillende vestigingen talrijke brieven van dienstplichtigen uit de Napoleontische tijd. Ze kunnen worden geraadpleegd in onze leeszalen. Het zijn stuk voor stuk pakkende getuigenissen over de inlijving, de opleiding, desertie, vrijages, lange dagmarsen, gebrek aan eten, soldij die niet werd uitbetaald, plunderingen, moordpartijen, lijden en dood in slecht onderhouden hospitalen, enz. 

Verscheidene brieven van Napoleontische soldaten uit het Ourthedepartement die worden bewaard in het Rijksarchief te Luik werden in het Engels vertaald en in 2015 gepubliceerd in het boek Fighting for Napoleon. French soldiers' letters 1799-1815, van Bernard en René Wilkin. In januari 2018 verscheen een nieuw werk van hun hand, Fighting the British. French Eyewitness Accounts from the Napoleonic Wars, waarin vanuit Frans oogpunt wordt gekeken naar de Napoleontische veldslagen waarin Fransen en Engelsen tegenover elkaar stonden. Ook hier komen brieven aan bod van Luikse soldaten van Napoleon, bewaard in het Rijksarchief te Luik. De auteurs brengen eind 2018 over hetzelfde onderwerp ook een boek uit in het Frans.

Het Rijksarchief bewaart eveneens ettelijke duizenden doodsberichten van soldaten uit de Franse departementen. Drie vrijwilligers (Jean-Christian Servais, O. Roufosse en Gilbert De Lille) hebben deze documenten geanalyseerd en de data ingegeven in de zoekrobot Zoeken naar personen.

Ontdek online

Leestips

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement