State Archives of Belgium

Our collective memory!

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Ellen Van Keer

National Archives of Belgium

Contact

Rue de Ruysbroeck 2-6
1000 BRUSSELS
Tel. : 025483839

Tasks

Als functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is het mijn primaire taak om de conformiteit van het informatie- en archiefbeheer in het Rijksarchief met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) te ondersteunen (d.m.v. het privacybeleid, verwerkingsregister...). Een speciale focus van aandacht voor mij zijn de afwijkingen 'met het oog op archiveren in het algemeen belang'. Ik doe onderzoek in het ruime domein van de relaties tussen archieven, recht, openbaarheid, privacy, data protection, open data, copyright, digital humanities, digital heritage, ICT.

Areas of expertise

  • Archiefwetenschap
  • Bibliotheek
  • Collectiebeheer
  • Digitale Archivering
  • Digitalisering
  • Records Management
  • Toezicht en advies
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement