State Archives of Belgium

Our collective memory!

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Eddy Put

State archives in Leuven

Contact

Vaartstraat 24
3000 LEUVEN
Tel. : 016 21 49 51

Biography

Eddy Put (1959) earned a doctor's degree at KULeuven in 1987 with a thesis in history about elementary school in Brabant in the 17th and 18th centuries. Since 1989, he is appointed at the State Archives: First at the National Archives in Brussels (1989-2001) where he was among others in charge of inventorying the main archives of the Council of Brabant, and later at the State Archives in Leuven (2001-2019) which he headed from 2013 to 2019. Since 1 July 2014, as head of department a.i. he in charge of the State Archives in Flanders. On 1 February 2019, he was appointed head of the Digitisation and Digital Valorisation service. He is a part-time lecturer in archival sciences at KULeuven since 1999. He is also co-lectuer of "Archival sciences: theory and methodology" (interuniversity master after master in archival sciences at VUB).  

Tasks

Acting Department Head of State Archives in Flanders

Network

Lid van de redactie van Pro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden

Lid van de redactie van Maaslandse Monografieën

Lid van de algemene vergadering van het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

Lid van de raad van bestuur van Encyclopédie Bénédictine

Lid van het Comité Rechtsgeschiedenis (Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.)

Publications

 • HARLINE C. and PUT E., A Bishop's Tale. Mathias Hovius among his Flock in Seventeenth-Century Flanders, Londen-New Haven, Yale University Press, 2000

 • PUT E. and PEERSMAN C., Inventaris van het archief van de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij te Ninove (1092- 1796 (1812) (Archives de l'Etat à Beveren,  Inventaires, 161). Brussels, 2008.

 • PUT E. and ROEGIERS J. (eds.), L'archidiocèse de Malines-Bruxelles, 450 ans d'histoire, vol. 1, Antwerp, 2009.

 • PUT E. and VANCOPPENOLLE C. (eds.), Archiefambacht tussen geschiedenisbedrijf en erfgoedwinkel: een balans bij het afscheid van vijf rijksarchivarissen, Brussels, 2013.

 • PUT E., Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Dl. 1: Archief van de griffies; Dl. 2: Archief van de secretariaten (Archives de l'Etat en Région de Bruxelles-Capitale. Inventaires  18 and 19), Brussels, 2001. 

 • PUT E., Justice pénale et pouvoir disciplinaire, Les évêques et le privilège du for dans les Pays-Bas méridionaux, la principauté de Liège et l’Angleterre, in DURAND B. (ed.), Justice pénale et droit des clercs en Europe, XVIe-XVIIIe siècles, Lille, 2005, pp. 101-112.

 • PUT E., De cleijne schoolen, het volksonderwijs in het hertogdom Brabant tussen katholieke reformatie en Verlichting (Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis, Series B, 7), Leuven, 1990.

 • PUT E., Stoet van grote en kleine levens. De Leuvense ommegang in 1594, Amsterdam, AUP, 2018.

 • PUT E., Onrust in de zielzorg, J.T.J. Wellens, bisschop van Antwerpen en zijn pastoraal beleid (1776-1784)(Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 107). Brussels, 1983.

 • VANHOUTTE J. and VAN DER EYCKEN J., Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw), Repertorium en archiefgids, PUT E. and D'HOKER M. (eds.), Brussels, 2007.

Projects

  • BRAIN-project PARDONS - Topographies of Pardon Tales: Contextual Mapping of Pardon Letters in the Southern Low Countries, 15th-17th c.(2021-2025) Coördinator; andere promotoren: Hans Cools (KU Leuven), Xavier Rousseaux (UCLouvain), Violet Soen (KU Leuven)
  • DigitGLAM (Digital transformation and curation in GLAM: valorisation of digital humanities research) (IOF-project KU Leuven, Co-promotor, 2022-2024)
  • Doctoraatsproject Tom Bervoets (Kerkelijke litigiositeit voor de Raad van Brabant in de 18de eeuw, BELSPO, ref. 2 POL SCMO 89). De promotie vond plaats op 10 september 2019.
 • BRAIN pioneer project: TEMAS (Thesaurus of Early Modern Archival Sources) BELSPO, BR/165/PI/TEMAS/ (2017-2019) Promotor of the State Archives (co-promotor of KU Leuven: Erik Aerts)

 • Doctorate of An Verscuren, The Great Council of Malines in the 18th century BELSPO, 2 POL SC WI 59 (2008-2011) Thesis supervisor of KU Leuven (supervisor of State Archives: Michel Oosterbosch) Soutenue le 1 juillet  2013; publication: VERSCUREN A., The Great Council of Malines in the 18th century: An Aging Court in a Changing World? (Studies in the History of Law and Justice, part 3), Springer, 2015.

 • Doctorate of Joke Verfaillie “Au Cœur de la Cour”, Een analyse van het personeel en de werking van de griffie van de Raad van Vlaanderen, 15de-18de eeuw " BELSPO, ref. 2 POL SC WI 51 (2007-2011) Thesis supervisor of the State Archives (supervisors of UGent: René Vermeir and Georges Martyn) Defended at UGent on 4 July 2014 and published in 2017 in the series Historische Monografieën Vlaanderen (volume 3).

 • Erasmus + project 'Perspektiven beruflicher Fortbildung von Archivarinnen und Archivaren im 21. Jahrhundert' Project no. 2014-1-DE02-KA202-001081) (2014-2016) (2014-2016) Promotor of the State Archives; other partners: Archives Nationales Luxembourg, Regionaal Historisch Centrum Maastricht, LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum Brauweiler, Landesarchiv Saarland

 • Latijnse scholen in de zuidelijke Nederlanden - Max Wildiersfonds (FWO) (2001-2005) Promotor of the State Archives (co-promotor of KU Leuven: Marc D'hoker)

 • Promotor for the recognition of the archives of the old univeristy of Leuven as UNESCO "Memory of the World" (recognition 18 June 2013)

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement