State Archives of Belgium

Our collective memory!

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Godelieve De Mecheleer

National Archives of BelgiumSection 4 - Ancien Regime Archives - Service to the Public - Restoration Workshop - Library

Contact

Rue de Ruysbroeck 2-6
1000 BRUSSELS
Tel. : 025483820

Network

Lid van het Netwerk van Integriteitscoördinatoren

Bestuurslid van de Geschiedkundige Vereniging Het Land van Aalst

Areas of expertise

 • Ancien Régimearchief
 • Leeszaalwerking
 • Publiekswerking

Publications

 • De armoede in onze gewesten van de Middeleeuwen tot nu. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief van 20 december 1991 tot 14 maart 1992 (Algemeen Eveneens verschenen in het Frans: La pauvreté dans nos régions du moyen âge à nos jours. Dossier accompagnant l'exposition aux Archives générales du Royaume 20 décembre 1991 - 14 mars 1992 (Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces. Service éducatif. Dossiers, Première série, 9), Bruxelles, 1991, 167 p. (editor)Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinci­n. Educatieve Dienst. Dossiers, Tweede Reeks, 6), Brussel, 1991, 167 p. (editor)

 • Rekeningen van de kerkfabriek van de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw (1405, 1452-1599) (Koninklijke Academie voor Weten­schappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Fontes Histo­riae Artis Neerlandicae. Bronnen voor de Geschiedenis van de Nederlanden, III), Brussel, 1997, 660 p.

 • Un officier du prince par temps agités: les avatars du maïeur Lodewijk Pynnock pendant une période troublée à Louvain (1477 et 1488-1489), in W. BLOCKMANS, M. BOONE, T. DE HEMPTINNE (eds.), Secretum Scriptorum. Liber alumnorum Walter Prevenier, Leuven, 1999, p. 351-369.

 • De Orde van de Dominicanen. Monasticon (Bibliografische inleiding tot de Belgische kloostergeschiedenis vóór 1796, 35), Brussel, 2000, 572 p.

 • De Orde van de Dominicanessen. Monasticon (Bibliografische inleiding tot de Belgische kloostergeschiedenis vóór 1796, 38), Brussel, 2001, 229 p.

 • Inventaris van het hedendaags archief van de parochie van Sint-Michiel en Sint-Goedele (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Inventarissen, 295), Brussel, 2001, 169 p.

 • met E. AERTS, “Le César des Archives”. Archivistiek en historiografie in de eeuw van Gachard, in Bibliotheek- en Archiefgids, 2003, 3, p. 24-35. 

 • met E. AERTS en R. WELLENS, L’âge de Gachard. L’Archivistique et l’historiographie en Belgique (1830-1885), in Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo. Alle radici dell’identità culturale europea (Atti del convegno internazionale di studi nei 150 anni dall’istituzione dell’Archivio Centrale, poi Archivio di Stato, di Firenze, Firenze, 4-7 dicembre 2002), 2006, p. 571-599.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement