Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Akten van de burgerlijke stand

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Akten van de burgerlijke stand van gemeenten of van rechtbanken van eerste aanleg:

Vrij raadpleegbaar:

  • Akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud
  • Akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud
  • Andere akten van meer dan honderd jaar oud

Raadpleegbaar voor de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn of haar echtgenoot of echtgenote, zijn of haar wettelijk samenwonende, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, zijn of haar bloedverwanten in opgaande of nederdalende lijn, zijn of haar erfgenamen, hun notaris en hun advocaat:

  • Akten van overlijden van minder dan vijfig jaar oud
  • Akten van huwelijk van minder dan vijfenzeventig jaar oud
  • Andere akten van minder dan honderd jaar oud

Wettelijk kader
- Art. 29 Burgerlijk Wetboek

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement