Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Restauratie en digitalisering van charters in het Rijksarchief te Luik

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/09/2018 - Restauratie - Digitalisering - Rijksarchief te Luik

Het Rijksarchief te Luik bewaart het grootste volume middeleeuwse documenten uit Wallonië: meer dan 20.000 oorkonden van vóór 1795. Met de steun van het Fonds David-Constant werden de voorbije zes jaar reeds meer dan 3.000 oorkonden gerestaureerd. Ongeveer 1.200 charters – waaronder deze van de abdij van Stavelot, Malmedy en de Sint-Lambertuskathedraal – zijn al gedigitaliseerd en digitaal raadpleegbaar in alle leeszalen van het Rijksarchief.

Het Rijksarchief te Luik bewaart de schriftelijke erfenis van de provincie Luik, waaronder meer dan 20.000 perkamenten oorkonden van vóór 1795. Deze collectie van het Rijksarchief te Luik vormt de grootste verzameling middeleeuwse documenten uit Wallonië en bevat onder meer het oudste archiefdocument dat in Wallonië wordt bewaard: een schenkingsakte van Lotharius II uit 862, ten voordele van de abdij van Stavelot. Dit document is overigens het op één na oudste archiefstuk dat in heel België bewaard is gebleven. 

De oorkonden hebben echter geleden onder de tand des tijds, oorlogen en verhuisoperaties. Vele tere zegels zijn gebroken of verdwenen. De charters werden daarnaast ook beschadigd als gevolg van raadpleging in de leeszaal. Een interventie drong zich op.

Dankzij een toelage van € 25.000 van het Fonds David-Constant (dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting) werden meer dan 3.000 van deze charters gerestaureerd, ongeveer 15% van het totale aantal middeleeuwse oorkonden dat bij het Rijksarchief te Luik wordt bewaard. Het grootscheepse restauratieproject moet ervoor zorgen dat de oorkonden op lange termijn en in betere omstandigheden bewaard kunnen worden. Ze worden ook gedigitaliseerd, zodat ze in alle leeszalen van het Rijksarchief digitaal ter beschikking kunnen worden gesteld. 

Het project geeft voorrang aan de oudste charters en deze die betrekking hebben op instellingen die werkzaam zijn of waren op het grondgebied van Luik.

Het project krijgt ook steun van de vzw asbl Celida.   

Welke charters zijn reeds raadpleegbaar in de leeszaal?

In de digitale leeszaal van het Rijksarchief (raadpleegbaar in de leeszalen, niet online) zijn meer dan 1.200 oorkonden beschikbaar voor onderzoek, waaronder 220 oorkonden van de Sint-Lambertuskathedraal uit de periode 1233-1265. Je vindt er onder meer de oudste oorkonde van de kathedraal, geschreven in het Romaans (19 april 1233), waarmee de bisschop van Luik en Walter Berthout opdracht gaven aan aartsdiaken Henri de Beaumont en de heren Guillaume d'Autrives en Wathir de Fontaines om een regeling te treffen i.v.m. hun rechten in Mechelen (nr. 109), oorkonden van Ermesinde, hertogin van Luxemburg, die samen met haar zoon Henri hulde bracht aan de bisschop van Luik i.v.m. de leengebieden Natoye, Hotton en Melreux; een akte van Ode (1237), abdis van het klooster Vrouwenpark (Brabant), die erkende dat ze rente van een aam wijn verschuldigd was aan het kapittel van Sint-Lambertus, waarvan de proost hun de tiend van Berg-bij-Vilvoorde (nr. 152) had teruggegeven.   

Deze voorbeelden laten zien dat de inhoud van de documenten veel verder reikt dan de grenzen van de huidige provincie Luik en dat vrouwen in de Middeleeuwen een belangrijke rol speelden.

   

De volgende charters zijn digitaal raadpleegbaar in alle leeszalen van het Rijksarchief.
Om je bezoek optimaal voor te bereiden, kan je vooraf de desbetreffende (Franstalige) inventarissen raadplegen via onderstaande links :

Voor binnenkort...

De komende maanden zullen ook onderstaande oorkonden digitaal raadpleegbaar worden in onze leeszalen:

  • 343 oorkonden van de kapittelkerk Saint-Pierre (1228-1778)
  • 330 oorkonden van de kapittelkerk Saint-Denis (1196-1463)
  • 7 oorkonden van de abdij van Beaurepart (1377-1716)
  • 16 oorkonden van de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Val-des-Écoliers, Luik (1377-1716)
  • 1 zicht op de kathedraal Saint-Lambert met het wapenschild van prinsbisschop Gérard de Groesbeek en andere families (1565)
  • 842 oorkonden van de abdij van Saint-Jacques (1015-1404)

Meer info

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement