Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Restauratie en digitalisering van charters in het Rijksarchief te Luik

Texte petit  Texte normal  Texte grand
23/03/2017 - Restauratie - Digitalisering - Rijksarchief te Luik

Het Rijksarchief te Luik bewaart het grootse volume middeleeuwse documenten uit Wallonië: meer dan 20.000 oorkonden van vóór 1795. Met de steun van het Fonds David-Constant werden reeds meer dan 2.000 oorkonden gerestaureerd. Een duizendtal charters – waaronder deze van de abdij van Stavelot, Malmedy en de Sint-Lambertuskathedraal – zijn al gedigitaliseerd en digitaal raadpleegbaar in alle leeszalen van het Rijksarchief.

Het Rijksarchief te Luik bewaart de schriftelijke erfenis van de provincie Luik, waaronder meer dan 20.000 perkamenten oorkonden van vóór 1795. Deze collectie van het Rijksarchief te Luik vormt de grootste verzameling middeleeuwse documenten uit Wallonië en bevat onder meer het oudste archiefdocument dat in Wallonië wordt bewaard: een schenkingsakte van Lotharius II uit 862, ten voordele van de abdij van Stavelot. Dit document is overigens het op één na oudste archiefstuk dat in heel België bewaard is gebleven. 

De oorkonden hebben echter geleden onder de tand des tijds, oorlogen en verhuisoperaties. Vele tere zegels zijn gebroken of verdwenen. De charters werden daarnaast ook beschadigd als gevolg van raadpleging in de leeszaal. Een interventie drong zich op.

Dankzij een toelage van € 25.000 van het Fonds David-Constant (dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting) werden meer dan 2.200 van deze charters gerestaureerd, ongeveer 10% van het totale aantal middeleeuwse oorkonden dat bij het Rijksarchief te Luik wordt bewaard. Het grootscheepse restauratieproject moet ervoor zorgen dat de oorkonden op lange termijn en in betere omstandigheden bewaard kunnen worden. Ze worden ook gedigitaliseerd, zodat ze in alle leeszalen van het Rijksarchief digitaal ter beschikking kunnen worden gesteld. 

Het project geeft voorrang aan de oudste charters en deze die betrekking hebben op instellingen die werkzaam zijn of waren op het grondgebied van Luik.

Het project krijgt ook steun van de vzw asbl Celida.

   

Welke charters zijn reeds raadpleegbaar in de leeszaal?

Volgende charters zijn reeds digitaal raadpleegbaar in alle leeszalen van het Rijksarchief.
Om uw bezoek voor te bereiden, kan u vooraf de desbetreffende (Franstalige) inventarissen raadplegen via onderstaande links :

Voor binnenkort...

De komende maanden zullen ook onderstaande oorkonden digitaal raadpleegbaar worden in onze leeszalen:

  • 343 oorkonden van de kapittelkerk Saint-Pierre (1228-1778)
  • 330 oorkonden van de kapittelkerk Saint-Denis (1196-1463)
  • 16 oorkonden van de abdij van Beaurepart (1377-1716)
  • 1 zicht op de kathedraal Saint-Lambert met het wapenschild van prinsbisschop Gérard de Groesbeek en andere families (1565)
  • Oorkonden van de abdij van Saint-Jacques: de 180 oudste oorkonden (1015 - 1318) worden momenteel gerestaureerd.

Meer info

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement