Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Waalse archeologie: historisch onderzoek in en over Chièvres en Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

In 2013-2014 sloot het Rijksarchief een partnerschapsovereenkomst af met de dienst Archeologie van de Waalse overheid. Dankzij deze samenwerking konden in 2015 en 2016 twee nieuwe projecten worden opgestart.

Het is de bedoeling om historisch onderzoek te voeren op archeologische sites in Henegouwen en Namen. Het Rijksarchief bewaart heel wat documenten die het archeologisch onderzoek van de Directie “Archeologie” van de Waalse overheid (SPW) kunnen ondersteunen en aanvullen. Vooral het ancien régime-archief kan een belangrijke rol spelen voor de geschiedschrijving van Wallonië.

Chièvres

De eerste site die in het kader van dit project aan bod komt, ligt in de stad Chièvres, een van de oudste nederzettingen in de streek van Ath. De dienst Archeologie van de provincie Henegouwen heeft sinds 1991 de gewoonte een bezoek te brengen aan het stadcentrum van Chièvres telkens nieuwe gebouwen worden opgetrokken, oude monumenten worden hersteld of nutsvoorzieningen worden aangelegd. Tijdens de werkzaamheden wordt informatie vergaard, die kan leiden tot een beter begrip van het stedelijk erfgoed, zijn omgeving en zijn sociaalhistorische achtergrond. Wat het archief betreft, biedt Chièvres het voordeel dat het ancien régime-archief van de stad bewaard is gebleven en sinds 1943 wordt bewaard in het Rijksarchief te Bergen.

Chièvres biedt heel wat archeologisch en historisch potentieel en is een sprekend voorbeeld van de noodzaak om in de 21e eeuw geschiedkundig onderzoek te bedrijven vanuit een interdisciplinaire invalshoek.

Het project liep van mei 2015 tot juni 2016 en zal nog gericht worden voortgezet. Dankzij het project konden de 13 archeologische campagnes van de SPW (1991-2014) worden ondersteund en gedocumenteerd. Projectverantwoordelijke Laetizia Puccio heeft 9 historische studieverslagen geschreven en twee onuitgegeven stadskaarten uit 1424 en 1600 terug samengesteld. In dat verband raadpleegde ze het rijke en diverse stadsarchief met informatie over bestuurlijke aangelegenheden, boekhouding (gemeenterekeningen, rekeningen van kapellen en hospitalen, rekeningen van de Sint-Martinuskerk), fiscaliteit (erfeniscartularia), weldadigheid, enz. Ze maakte ook gebruik van het kadasterarchief en het archief van de Rekenkamer dat wordt in het Algemeen Rijksarchief.

Namen

Het tweede project ging van start in juli 2016 en betreft de archeologische opgravingen die sinds 2008 worden uitgevoerd op het Maurice Servais-plein te Namen.  

Het Maurice Servais-plein is geschiedkundig een uitgelezen plek in Namen, of het nu gaat over de Oudheid, de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd. Gezien het historisch belang van de site en zijn veelheid aan archeologische gegevens, en omdat het werk ook na de opgravingen wordt voortgezet, onder meer met een project voor een publicatie, drong historisch archiefonderzoek zich op.

Projectverantwoordelijke Laetizia Puccio bestudeert het stadsarchief dat eeuw voor eeuw duiding kan geven over de archeologische gegevens van het Maurice Servais-plein. Interessant hiervoor zijn onder meer het belastingarchief van Namen, de registers van het Hooggerechtshof van Namen, kerkelijk archief, het archief van de burgerlijke godshuizen van Namen en het archief van de Rekenkamer.

Het project loopt tot 2018.

Partners

Het project wordt uitgevoerd in het Rijkarchief, gefinancierd met kredieten van de Waalse overheid.

Projectmedewerkers

Projectverantwoordelijke: Laetizia Puccio

Wetenschappelijk comité:

  • Emmanuel Bodart, diensthoofd van het Rijksarchief te Namen
  • Frédéric Chantinne, archeoloog bij de archeologische dienst van de Waalse overheid
  • Raphaël Vanmechelen, archeoloog bij de archeologische dienst van de Waalse overheid (voor de opgravingen op het Maurice Servais-plein)
  • Dolorès Ingels, attaché-archeologe bij de archeologische dienst van de Waalse overheid

Publicaties

  • Ingels D. en Puccio L., L’archéologie à Chièvres. Une approche multidisciplinaire de l’histoire urbaine, dans : Actes du 10e congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique, Aarlen, 20 augustus 2016 (verschijnt in het eerste kwartaal van 2018).

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.

Links

Direction de l’Archéologie du Service public de Wallonie

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement