Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Rijksarchieven van Brugge en Kortrijk actief op 'Wat staat daer?': een online oefentool voor paleografie

Texte petit  Texte normal  Texte grand
28/10/2022 - Divers - Rijksarchief te Kortrijk - Rijksarchief te Brugge

Sinds enkele maanden zijn de Rijksarchieven van Brugge en Kortrijk actief op de Nederlandse website Wat staat daer? Deze online oefentool voor het lezen van oude handschriften (paleografie) richt zich op studenten en onderzoekers die hun paleografische vaardigheden verder willen ontwikkelen en meer algemeen op iedereen die spelenderwijs kennis wil maken met oude handschriften in archiefbronnen. Het platform biedt teksten uit verschillende periodes (van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw) en over verschillende thema’s (armoede en rijkdom, misdaad en straf, oorlog en rampen …) aan.

Nadat een groot aantal Nederlandse archiefinstellingen materiaal voor dit platform begon aan te leveren, sloten ook enkele Rijksarchieven in Vlaanderen zich aan bij Wat staat daer?

Het Rijksarchief Hasselt zette als eerste deze stap. En nu hebben ook de Rijksarchieven van Brugge en Kortrijk paleografische oefeningen op de website gezet.

Welke teksten?

De West-Vlaamse Rijksarchieven kozen er voorlopig voor om enkel volledige oefenteksten aan te bieden (op het platform zijn ook oefeningen beschikbaar waarin je enkel individuele letters of woorden moet transcriberen). Op dit moment staan acht “West-Vlaamse” teksten online, waaronder enkele fragmenten uit kronieken, een mirakelverhaal, een vonnis uit een heksenproces, een rapport van een gezworen chirurgijn en een brief van een napoleontische soldaat.

De teksten die door de Rijksarchieven van Brugge en Kortrijk werden toegevoegd, kunnen gemakkelijk teruggevonden worden door bij “kies een regio” West-Vlaanderen aan te duiden. In de loop van de komende maanden zullen regelmatig nieuwe teksten op het platform worden geplaatst.

Voor wie?

Wat staat daer? richt zich zowel op de beginneling als op de meer ervaren paleograaf. Zo zijn er voor elke oefentekst vier moeilijkheidsgraden beschikbaar, gaande van het invullen van enkele woorden tot het transcriberen van de volledige tekst.

Tijd om deze fascinerende West-Vlaamse teksten te gaan ontdekken!

      

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement