Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Pakje 16de-eeuwse brieven vindt de weg terug naar het Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/10/2022 - Onderzoek - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief

24 ontwerpen of kopieën van brieven uit de periode 1539-1582 werden eind september via bemiddeling van de Koninklijke Bibliotheek van Nederland teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar: het Rijksarchief in België. Tot de correspondenten behoren onder meer Maximiliaan II, prins Willem van Oranje en Lodewijk van Nassau, maar ook instellingen zoals de Raad van State en de Raad van Financiën, en het stadsbestuur van Antwerpen.

Begin juli 2022 contacteert Jeroen Vandommele, conservator Namiddeleeuwse en Moderne Handschriften bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag, het Algemeen Rijksarchief. Een Amsterdamse antiquair-boekhandelaar is in het bezit gekomen van een pakje 16de-eeuwse documenten die – letterlijk – de stempel van onze instelling dragen, en wil die restitueren.

Het betreft 24 stukken uit de periode 1539-1582, vooral ontwerpen of kopieën van brieven. Tot de correspondenten behoren onder meer Maximiliaan II (de keizer van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie), prins Willem van Oranje, Lodewijk van Nassau (een jongere broer van Willem van Oranje, die ook optrad als diens secretaris), George van Lienden (een drost van Hedel) en Joris Hoefnagel (een Antwerpse schilder, tekenaar, prentkunstenaar en miniaturist). Tegelijk zijn een aantal instellingen betrokken: de Raad van State en de Raad van Financiën, die allebei in Brussel zetelen, en het stadsbestuur van Antwerpen.

Op 26 september vindt de effectieve overdracht van de stukken plaats in het Algemeen Rijksarchief in Brussel, in het kantoor van algemeen rijksarchivaris Karel Velle. Zowel de antiquair-boekhandelaar als Jeroen Vandommele, als tussenpersoon onmisbaar om de teruggave tot een goed einde te brengen, worden uitgebreid bedankt.

Meteen wordt door de archivarissen van de afdeling ancien régime van het Algemeen Rijksarchief nagegaan wat voor documenten het zijn en tot welk archiefbestand ze zouden kunnen behoren. Al snel blijkt dat het om correspondentie gaat; dat die in meerdere talen is opgesteld; dat de stukken weinig onderling verband vertonen en dat ze zich in geen al te beste staat bevinden. Ze vertonen veel vochtplekken en rafelranden. Maar heeft dat ooit een historicus tegengehouden om overblijfselen uit het verleden te bestuderen?

Hopelijk kunnen na verder onderzoek deze documenten snel hun oorspronkelijke plaats in het archief terug innemen en kunnen ze onderzoekers zo antwoorden bieden op hun vragen.

          

Ontdek meer 

Volgens de archiefwetgeving moeten overheidsdocumenten (archief van hoven en rechtbanken, van overheidsbesturen, overheidsarchief van het ancien régime, enz.) na 30 jaar worden overgebracht naar het Rijksarchief. In de praktijk blijkt in de loop der eeuwen al eens archief verloren te gaan. Het Rijksarchief zet zich actief in om deze verloren publiekrechtelijke archieven maximaal op te sporen, niet zelden met succes.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement