Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Genealoog

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Het Rijksarchief bewaart meer dan 300 strekkende kilometer archief in 19 vestigingen over het hele land. De bewaarde archiefbestanden zijn inhoudelijk zeer divers en beslaan meerdere eeuwen.

U wil onderzoek doen naar uw voorouders maar weet niet goed waar en hoe te beginnen?
Bekijk alvast onze leidraad voor het opstellen van een stamboom!

Archief online

In de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand van meer dan 100 jaar oud kan u vermoedelijk talrijke inlichtingen over uw voorouders terugvinden. Ze bevatten geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten en kunnen gratis worden geraadpleegd in onze Zoekrobot.

De zoekrobot kan ook worden geraadpleegd in de leeszalen van het Rijksarchief. Hij bevat de gegevens die vrijwilligers uit de geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten hebben gehaald. De Zoekrobot van het Rijksarchief  bevat reeds meer dan 25 miljoen namen en wordt regelmatig geüpdatet.

Op de Facebookpagina van het Rijksarchief vindt u regelmatig genealogische nieuwtjes: studiedagen, beurzen, interessante vondsten, nieuwe inventarissen of archiefgidsen, … Zeker de moeite om ons te volgen!  

Zin om zelf mee te werken aan de verwerking van genealogische bronnen? Maak kennis met het Demogen-project.

Archief in de leeszalen van het Rijksarchief

Naast parochieregisters en registers van de burgerlijke stand bewaart het Rijksarchief ook talrijke andere documenten die nuttig kunnen zijn voor uw onderzoek, zoals minuten van notarisakten (waarin u informatie vindt over erfenissen, huwelijkscontracten, enz.), volkstellingen (die vermelden welke personen onder hetzelfde dak wonen), archief van schepenbanken, gerechtelijk archief, enz.

In elke vestiging van het Rijksarchief vindt u een leeszaal waar u volgende documenten kan raadplegen:

  • Regionaal en lokaal overheidsarchief uit het ancien régime
  • Bestuurlijk archief en archief van rechtscolleges uit de hedendaagse periode
  • Archief van kerkelijke instellingen
  • Notariaatsarchief
  • Familie- en ander privaatrechtelijk archief
  • Bedrijfsarchief
  • Genealogische bronnen (online – in de digitale leeszaal – en op microfilm)
  • Geschiedkundige en archivistische publicaties

Bij uw eerste bezoek zal de leeszaalverantwoordelijke u uitleggen hoe u in het archief moet zoeken en u wegwijs maken in de bestanden die ter plaatse te raadplegen zijn.

Wil u ter voorbereiding snel zicht krijgen op wat er in de verschillende vestigingen van het Rijksarchief wordt bewaard? Neem een kijkje in de rubriek ‘Wat bewaren we?’ van elk Rijksarchief.

Met de inventarissen die onze archivarissen opstellen, kan u de verschillende archiefbestanden in detail bestuderen en een bezoek aan een leeszaal grondig voorbereiden. Een deel van de inventarissen is reeds geïntegreerd in de zoekrobot van het Rijksarchief. Via de webshop kan u sommige inventarissen ook gratis downloaden in pdf-formaat. In papieren vorm kan u inventarissen (en andere publicaties van het Rijksarchief) bestellen via publicat@arch.be

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement