Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Rijksarchief te Antwerpen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Contact:

Kruibekesteenweg 39/1
9120 Beveren
  Hoe te bereiken ?

T : +32 (0)3 750 29 77 / +32 (0)3 236 73 00
F : +32 (0)3 750 29 70
rijksarchief.antwerpen-beveren@arch.be

Openingsuren:

Wilt u originele archiefdocumenten raadplegen in de leeszaal? Onze leeszaalmedewerkers doen zes aanhaalbeurten per dag: om 9u15, 10u30, 11u30, 13u00, 14u00 en 15u00.

  Bekijk hier alle sluitingsdagen

14/02/2017 - Aanwinsten - Antwerpen - Beveren

In Mol kwam de voorzitter van de Kamer van Heemkunde in de loop van januari 2017 online een bijna 600 jaar oude cijnsrol tegen over zijn gemeente, die in het bezit was van een privéverzamelaar. Het Rijksarchief werd om advies gevraagd en het bleek om archief van de Heilige-Geesttafel te gaan, de voorloper van het huidige OCMW. Een overheidsdocument dus, dat thuishoort in het Rijksarchief. Maar daar stopte de omzwerving nog niet…

Vanaf 1 januari 2017 gelden in het Rijksarchief nieuwe openingsuren. We kiezen voor een gedifferentieerde aanpak wat de openingsuren van de verschillende leeszalen betreft. Waarom? De daling van het budget en de inkrimping van het personeelsbestand zijn bepalende factoren. Ook de gewijzigde noden van het publiek en de uiteenlopende regionale of lokale behoeften nopen tot deze keuze.

De vermindering van het aantal openingsuren betekent niet dat de dienstverlening wordt afgebouwd. Ook op weekdagen waarop een leeszaal gesloten is, blijven we beschikbaar (via e-mail of telefoon) voor vragen en opzoekingen, blijven we archieven ontsluiten, blijven we digitaliseren, blijven we publieksevenementen organiseren en blijft onze zoekwebsite search.arch.be online. Leeszaalbezoekers die omwille van de nieuwe regeling niet meer in de mogelijkheid zijn om hun archiefonderzoek uit te voeren, worden uitgenodigd om contact op te nemen met het diensthoofd van het rijksarchief in kwestie.

21/12/2016 - Archiefbeheer

Op 21 december 2016 is in het Belgisch Staatsblad een ministerieel besluit verschenen over de technische voorschriften en normen waaraan archieflokalen van de overheden en openbare instellingen opgesomd in art. 2 § 2, moeten voldoen. Voor het Rijksarchief is de publicatie van dit ministerieel besluit een nieuwe, belangrijke stap in de richting van een sluitend reglementair kader, dat tot doel heeft overheden tot een rationeel archiefbeleid aan te zetten en de duurzame bewaring van maatschappelijk relevante overheidsinformatie te waarborgen.

‘Hoe lang moeten we deze documenten bewaren?’ is de meest gestelde vraag aan de archivaris of informatiebeheerder.  Het antwoord zit vervat in administratieve, juridische of historisch-wetenschappelijke redenen die worden gebundeld in een selectielijst. Steden en gemeenten in Vlaanderen hebben sinds kort een nieuwe versie ter beschikking van de selectielijst voor hun archieven.

Na een jarenlange voorbereiding verhuisde eind oktober 2016 de bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij van Bornem naar het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren, in afwachting van de restauratie en renovatie van de abdij. Of hoe het Rijksarchief ernaar streeft om zijn infrastructuur en expertise inzake depotbeheer ook ter beschikking te stellen van lokale en provinciale erfgoedactoren. 

25/11/2016 - Digitalisering

In 1934 schonk de Nederlandse regering honderden kaarten en plattegronden aan ons land. De collectie bestond vooral uit de plannen van de fortificaties van Zuid-Nederlandse steden, van de 17de eeuw tot de eerste helft van de 19de eeuw. Een 700-tal kaarten uit deze collectie zijn nu toegevoegd aan www.cartesius.be en dus online te bekijken.

Mededeling aan de bezoekers en partners van het Rijksarchief

Het Rijksarchief is zich ervan bewust dat de instelling een belangrijke rol vervult inzake de toegang tot  informatie en archieven. Reeds vele jaren werden aanzienlijke inspanningen geleverd om alle gebruikers een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Als gevolg van de daling van het budget en de inkrimping van het personeelsbestand en door de gewijzigde noden van het publiek, zal het Rijksarchief zich de komende maanden evenwel genoodzaakt zien om die dienstverlening op een andere manier in te vullen. De heroriëntatie zal de komende weken worden voorbereid. Verschillende opties liggen nog open, maar het is reeds duidelijk dat er gevolgen zullen zijn voor de openingstijden van de studiezalen. We informeren u zo snel mogelijk over de beslissingen die in dat verband zullen genomen worden.

Karel Velle
Algemeen Rijksarchivaris

04/10/2016 - Divers

U bent nieuwsgierig naar de geschiedenis van uw huis of van ander privévastgoed? In september 2016 verscheen een boek van Laurence Druez, werkleidster bij het Rijksarchief te Luik, dat onderzoekers die de geschiedenis van een woning willen achterhalen wegwijs maakt in de talloze bronnen die in dit verband worden bewaard, onder meer bij het Rijksarchief.

07/07/2016 - Digitalisering - Divers
Instructiefilmpje over de zoekrobotten van het Rijksarchief online!

Het Rijksarchief bewaart meer dan 315 kilometer archief. Jaarlijks komt daar, na selectie, meer dan 10 km bij. Hoe begin je te zoeken in die onvoorstelbare berg informatie? Hét werkinstrument om je op weg te helpen is de zoekwebsite http://search.arch.be. In deze instructievideo krijg je, na een korte voorstelling van het Rijksarchief, heel concrete tips over hoe je het maximale uit de zoekrobotten van het Rijksarchief kan halen.

 Klik hier om de instructievideo te bekijken via YouTube

06/07/2016
Gevangenisarchieven geven hun geheimen prijs

Science Connection, het magazine van het Federaal Wetenschapsbeleid, heeft zopas nr. 51 (juni-juli 2016) uitgebracht met allerhande nieuws over en van de 10 federale wetenschappelijke instellingen. Op blz. 4 vindt u een artikel over het gevangenisarchief dat in het Rijksarchief kan worden geraadpleegd. De inventarissen van de gevangenissen van Charleroi, Bergen, Verviers, Hoei, Dinant, enz. zijn te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief .

Klik hier om Science Connection nr. 51 (juni-juli 2016) gratis te downloaden

Sinds Andreas Vesalius en zijn De humani corporis fabrica (1543) werd het belang van dissecties voor de studie van de menselijk anatomie erkend en vonden publieke secties plaats in de academische sfeer, al dienden ze vooral “tot lering en vermaak”. Maar het kon ook anders. Bij het herinventariseren van de reeks testamenten in het archief van het Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekapittel kwam een nogal lugubere passage naar boven in de uiterste wilsbeschikking van de 68-jarige Emanuel Philippus Trognesius.

21/05/2016 - Divers - Antwerpen - Beveren

In de zomer van 1708 arriveerde de hoogbejaarde Thomas Vardapiet de Wanand, abt van de orde van Sint-Anthonius en aartsbisschop van het Heilig Kruis in de kerkprovincie Gochtan in Perzisch Armenië, in Antwerpen, waar hij kort nadien overleed. Hij werd begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, voor het hoogaltaar. Benieuwd naar de nalatenschap van aartsbisschop Vardapiet?

20/05/2016 - Digitalisering

De afgelopen jaren heeft het Rijksarchief meer dan 27.000 parochieregisters gedigitaliseerd en online gezet, goed voor meer dan 5,8 miljoen pagina’s. En sinds de update van 19 mei 2016 zijn daar nog eens 1.472 parochieregisters bijgekomen, goed voor zo'n 500.000 pagina's! Tussen de nieuwe registers zitten enkele grote reeksen, zoals 803 parochieregisters van Brugge, 211 van Mechelen en 88 van Aat. Ontdek de volledige lijst!

11/04/2016 - Digitalisering

België beschikt over een unieke reeks registers met bevolkingsstatistieken over de periode 1841-1976. Nergens in Europa zijn er zulke oude, gedetailleerde bevolkingscijfers beschikbaar. In 2001 kwamen de registers in het Rijksarchief terecht. Ze werden integraal gedigitaliseerd, ontsloten via een databank en zopas online gezet.

17/03/2016 - Divers - Gent - Antwerpen

Begin februari 2016 ontdekte één van onze lezers in het Rijksarchief te Gent heel toevallig een testament van Maria Pypelinckx, de moeder van … Peter Paul Rubens! Na raadpleging van de specialisten van het Centrum Rubenianum kon de vondst naar waarde worden geschat: het testament bevat geen opzienbarende nieuwigheden, maar vult de familiegeschiedenis van Rubens wel mooi aan.

25/02/2016 - Publicaties

Het Algemeen Rijksarchief heeft een repertorium heruitgegeven dat een overzicht biedt van alle parochies van de Oostenrijkse Nederlanden, de prinsdommen Luik en Stavelot-Malmédy, en het hertogdom Bouillon in 1787.

In 2009 keurde het Rijksarchief een eerste selectielijst OCMW's goed, geldig voor Vlaanderen. De selectielijst werd opgesteld door een VVBAD-werkgroep die sinds 2004 geregeld samenkomt en waarin het hele archiefveld is vertegenwoordigd. De werkgroep voltooide in september 2015 een nieuwe versie van de selectielijst OCMW’s, nu online beschikbaar. In het voorjaar van 2016 zullen de rijksarchieven in Vlaanderen de verantwoordelijken voor de OCMW-archieven uitnodigen voor een infosessie hierover.

03/12/2015 - Digitalisering
Update van 1 miljoen pagina’s Burgerlijke Stand

* Toevoeging van nieuwe gemeenten, aktetypen of jaren voor alle provincies.
* Verbetering van fouten in de beschrijvingen + toevoegen van ontbrekende pagina’s.
* Terbeschikkingstelling van de jaren 1914 en 1915.

Enkele steden/gemeenten die ofwel volledig nieuw beschikbaar zijn of waar er nieuwe aktetypen of jaren bij komen:
* Vlaanderen: Boutersem, Erembodegem, Hamme, Kemmel, Lochristi, Mechelen, Moelingen,Tollembeek, Waregem, Zelzate,…
* Brussel: Brussel, Etterbeek, Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde,…
* Wallonië : Ath, Cheratte, Froidmont, Izier, Landenne, Luik, Namen, Neufvilles, Ramelot, Tubeke,…

Veel succes met de opzoekingen in http://search.arch.be!

Het provinciebestuur van Antwerpen droeg in maart 2013 zijn statisch archief over aan het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren. De bouw van een nieuw administratief gebouw was de directe aanleiding voor de verhuis van 975 meter archief van het Provinciehuis naar het Rijksarchief. Het provinciearchief is nu ontsloten met een nieuwe plaatsingslijst.

In het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren werden onlangs enkele dozen (her)ontdekt met archief en documentatie van de Belgische afdeling van de Kibbo Kift Kindred. Deze (jeugd)beweging werd in 1920 in Engeland opgericht door de kunstenaar, schrijver en pacifist John Hargrave (1894-1982) alias White Fox. Buitenlandse afdelingen kwamen er onder andere in Nederland en in Rusland, en dus ook in België, met de oprichting in 1926 van de Lawerce Lodge (Leeuwerikenclan) in Antwerpen. De inventarisatie van het archief van de Belgische afdeling van de Kibbo Kift Kindred is in volle gang.

Analytische verwerking van (schepen)akten uit de regio Antwerpen

Al van in de jaren 1990 zijn vrijwilligers bezig met de ontsluiting van staten van goed en (schepen)akten uit het Antwerpse. In 2006 werd besloten de gemeente Hingene aan de lange lijst van geanalyseerde gemeenten toe te voegen. De integratie van ‘Hingene’ (identificatie van 26.376 personen) in onze zoekrobot is nu afgerond. We kunnen onze vrijwilligers niet genoeg bedanken voor hun jarenlange inzet! En het werk gaat voort…

  Lees meer

20/08/2015 - Aanwinsten - Antwerpen - Beveren

Het Designmuseum Gent droeg in juli 2015 het omvangrijke en bijzonder waardevolle bedrijfsarchief van de Belgische industrieel designer Philippe Neerman over aan het Rijksarchief. Vier grote verhuiswagens waren nodig om het volledige bestand in het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren te krijgen.

06/08/2015 - Publicaties

Huizenonderzoek wint almaar aan populariteit, niet alleen bij architectuurhistorici, ook bij wie een sterke band heeft met zijn of haar eigen woning. Wie dit onderzoeksterrein wil verkennen, kan terecht bij het Rijksarchief, dat hierover talloze bronnen bewaart. Opzoekingen in dit soort bronnenmateriaal vergen evenwel een flinke dosis geduld. Hierbij een korte leidraad...

22/07/2015 - Digitalisering

Het Rijksarchief bewaart een grote collectie kaarten en plattegronden, waarvan sommige meer dan 500 jaar oud zijn. Ongeveer 106.000 exemplaren werden reeds gedigitaliseerd, en zowat 76.000 daarvan kunnen geraadpleegd worden in de digitale leeszalen van het Rijksarchief.

Op maandag 29 juni 2015 brachten de Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid een bezoek aan het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren. Reden van het bezoek? De voorstelling van twee ambitieuze archiefprojecten van het Rijksarchief met betrekking tot de FOD Financiën: SATURN en MONETA.

Tweehonderd jaar geleden, op 18 juni 1815, werd de beroemde Slag bij Waterloo uitgevochten. Het Rijksarchief bewaart honderden meters archief uit deze periode, raadpleegbaar aan de hand van archiefgidsen, inventarissen, historische studies, … Naar aanleiding van de herdenking dit jaar staan ook enkele evenementen op stapel.

09/06/2015 - Inventarisatie - Aanwinsten

De medewerkers van het project SATURN hebben al bijna 9 km archief van de FOD Financiën laten vernietigen of overbrengen naar verschillende rijksarchieven. De eerste inventarissen, waaronder enkele toegangen op de archieven van de hypotheekkantoren, zijn gepubliceerd. Benieuwd wat u in hypotheekarchief kan terugvinden en hoe u ermee aan de slag kan?

Meer dan een miljoen nieuwe namen (regio Kempen/provincie Antwerpen) in 'Zoeken naar personen'

Bezig met stamboomonderzoek in de regio Kempen/provincie Antwerpen? Vrijwilligers hebben 348.157 akten (periode 1792-1914) uit de registers van de Burgerlijke Stand van de regio Kempen en de provincie Antwerpen geanalyseerd, wat 1.120.247 nieuwe namen oplevert in onze zoekrobot Zoeken naar Personen!

Blokken in het Rijksarchief?

Juni betekent… examens. Op zoek naar een rustige plek om samen met anderen te studeren? Wees welkom in één van onze volgende leeszalen in Brussel ( Algemeen Rijksarchief, Rijksarchief te Brussel /Anderlecht), Vlaanderen (Antwerpen-Beveren, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven) of Wallonië (Aarlen, Bergen, Louvain-la-Neuve, Luik, Namen). Studenten betalen voor een jaarkaart € 10,00, maar krijgen daarvoor de luxe van een studiezaal, waar een sfeer van historisch onderzoek hangt!

SATURN & MONETA: nieuws over onze bestaande en nieuwe archiefprojecten met betrekking tot de FOD Financiën

De projectmedewerkers van SATURN – de ‘archiefploegen Financiën’ – hebben al bijna 9 km archief van de FOD Financiën laten vernietigen of overbrengen naar verschillende rijksarchieven. De eerste inventarissen, waaronder enkele toegangen op de archieven van de hypotheekkantoren, zijn gepubliceerd. Benieuwd wat u in hypotheekarchief kan terugvinden en hoe u ermee aan de slag kan? We geven u enkele onderzoektips. Om naast de specifieke inventarissen ook een algemeen overzicht te kunnen bieden van het archief van de centrale diensten van de FOD Financiën, wordt sinds april 2015 aan een archiefgids, getiteld MONETA, gewerkt.

  MONETA: een archiefgids over de archieven van de FOD Financiën
  SATURN: onderzoektips voor hypotheekarchief

Met de alsmaar toenemende digitale dienstverlening van archiefinstellingen groeide binnen de Europese archiefgemeenschap de behoefte om haar ervaring en deskundigheid te bundelen in een pioniersproject, namelijk de uitbouw van een gemeenschappelijk archievenportaal. Het Rijksarchief doet mee aan dit APEx-project en neemt de coördinatie van de Belgische bijdragen op zich door andere Belgische archiefinstellingen uit te nodigen om mee te bouwen.

27/03/2015 - Archiefbeheer - Aanwinsten

Het Rijksarchief verwerft de laatste jaren meer en meer parochiearchieven. De regionale verschillen in frequentie en omvang van kerkelijke aanwinsten zijn aanzienlijk, maar het fenomeen is in heel België merkbaar. In samenspraak met de bisdommen, en met de hulp van vele vrijwilligers, werkt het Rijksarchief mee aan lange termijn oplossingen. Een blik op het bisdom Gent leert dat dit tot mooie resultaten kan leiden.

25/03/2015 - Aanwinsten - Antwerpen - Beveren

“Dit verhaal begint op zaterdag 28 februari 2015 met een wat raadselachtig e-mailbericht van ene ‘Perkamentus antiquarius’, met als bijlage twee foto’s van een zegel in witte was […]. Lees het volledige relaas van Michel Oosterbosch, archivaris in het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren, over hoe een zegel uit 1260 in maart 2015 in het Rijksarchief terecht kwam!

19/02/2015 - Divers
Procesdossiers en de Bibliografie van de Geschiedenis van België in 'Science Connection'

Het Rijksarchief bewaart vele honderden meters procesdossiers, verspreid over zijn verschillende vestigingen in België. Ontsluiting en valorisatie van dit interessante bronnenmateriaal heeft sinds kort een nieuwe adem gevonden, die wordt toegelicht in het laatste nummer van Science Connection (p. 28 t/m 30). En ook de Bibliografie van de Geschiedenis van België, sinds 2012 gerealiseerd binnen het Rijksarchief, komt aan bod, op p. 20 t/m 23.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd grote schade aangericht aan privébezittingen, waarvoor nadien schadevergoeding kon worden aangevraagd. Het Rijksarchief bewaart honderdduizenden van dergelijke ‘oorlogsschadedossiers'. De dossiers bevatten een schat aan unieke en gediversifieerde informatie, die ongetwijfeld talrijke onderzoekers – zowel vakspecialisten als het grote publiek – van waarde kan zijn.

In 2012 viel het doek over de Rijksnormaalschool van Lier. Opgericht in 1817 ging het om het oudste openbare opleidingsinstituut voor onderwijzers in België. De inventaris van het archief van de Rijksnormaalschool van Lier, verschenen in november 2014, leent zich voor de studie van de historische pedagogiek, maar ook voor genealogisch en/of prosopografisch onderzoek.

Hoe functioneerden de Belgische gevangenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog? Het is een onderwerp waarnaar nog maar weinig onderzoek is gebeurd. Met de publicatie in november 2014 van de inventaris van de archieven van de Duitse afdeling van de strafinrichting van Merksplas kan daar verandering in komen!

Het archief van het Koninklijk Atheneum van Berchem, bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen (Beveren), is geïnventariseerd en open voor onderzoek. Een ideale bron voor genealogisch of prosopografisch onderzoek!

03/11/2014 - Evenementen - Divers - Gent - Leuven - Antwerpen

Jaar in jaar uit geeft het Rijksarchief archiefstukken in bruikleen voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Enkele prestigieuze bruiklenen van de Rijksarchieven in Gent, Leuven en Antwerpen vormen dé gelegenheid om deze activiteit ‘in de marge’ onder de aandacht te brengen.

25/09/2014 - Aanwinsten - Antwerpen - Beveren

Meer dan 500 strekkende meter archief, waaronder ruim 6000 perkamenten oorkonden… De overdracht van het archief van de kathedraal van Antwerpen naar het Rijksarchief te Antwerpen, momenteel in het Rijksarchief te Beveren gehuisvest, betekent een enorme verrijking voor de collectie kerkarchieven van het Rijksarchief.

Archiefselectie is een belangrijke uitdaging, ook voor steden en gemeenten. De bestaande selectielijsten voor Vlaamse gemeenten uit de jaren 1980-1990 waren als gevolg van wettelijke, organisatorische en technologische (r)evoluties dringend aan vernieuwing toe. Een VVBAD-werkgroep zette zich aan het werk en op 11 juli 2014 werd de nieuwe versie van de selectielijst voor gemeenten goedgekeurd door de algemeen rijksarchivaris.

04/03/2014 - Divers

Op 27 januari 2014 trad het Koninklijk besluit in werking dat een wijziging inhoudt van de regels rond raadpleging van de bevolkings- en vreemdelingenregisters.

Wat verandert er voor u als lezer/klant/partner van het Rijksarchief?

De Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV) en het Rijksarbeidsambt Antwerpen (RAA) waren twee organen die in het leven werden geroepen om het werkloosheidsprobleem bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog aan te pakken. Het Rijksarchief te Antwerpen inventariseerde de archieven van de VAVV en het RAA.

Het Rijksarchief te Antwerpen huisde van 1907 tot 2007 in een monumentaal pand aan de Door Verstraeteplaats in de Antwerpse wijk Zurenborg. Bij de start van de renovatiewerken in 2007 verhuisden de bestanden en het personeel van het Rijksarchief te Antwerpen tijdelijk naar het Rijksarchief te Beveren. De renovatie duurt langer dan verwacht. Ten vroegste in 2017 kan het Rijksarchief terugkeren naar de Door Verstraeteplaats.


De geschiedenis van het Rijksarchief te Antwerpen

Bij de oprichting van de eerste Rijksarchieven vanaf 1851 werd rekening gehouden met de oude hoofdplaatsen van de vorstendommen, waardoor Hasselt en Antwerpen over het hoofd werden gezien. Toen Hasselt in 1869 een Rijksarchief kreeg, bleef Antwerpen als enige provinciehoofdplaats zonder Rijksarchief over.

Vanaf 1893 werden nieuwe acties ondernomen omdat men o.m. een onderkomen zocht voor de omvangrijke bestanden van het Antwerpse provinciebestuur. Uiteindelijk werd bij Koninklijk Besluit van 24 februari 1896 een Rijksarchief opgericht in Antwerpen, dat met een zeer bescheiden subsidie van het provinciebestuur werd ondergebracht in een kleine huurwoning in de Hofstraat, in de Antwerpse binnenstad. In juli 1897 opende het Rijksarchief te Antwerpen zijn deuren.

In 1903 besloeg de volledige collectie 540 strekkende meter, maar in de daaropvolgende jaren kwam daar het ancien régime-archief van het provinciebestuur bij, vele gemeentearchieven, notariële minuten van Mechelse notarissen, ... De omvang van de bestanden nam snel toe en de voorlopige huisvesting bleek snel te klein. Een goedkope bouwgrond in de nieuwe wijk ‘Zurenborg’, aan de Door Verstraeteplaats, bracht de oplossing. Architect Eugène Geefs zette in 1905-1906 een vrij functioneel gebouw neer in neo-renaissancestijl, bekroond met een bronzen beeld van de geschiedenismuze Clio. Het nieuwe gebouw kon 2674 meter archief herbergen. De ingenieuze plannen van het archiefgebouw werden voorgesteld op de wereldtentoonstelling van Luik in 1905. Ook na de ingebruikname van het archiefgebouw in 1907 kwamen archivarissen met bouwplannen vanuit alle hoeken van de wereld (o.a. Zuid-Afrika, Australië en Joegoslavië) hier inspiratie opdoen.

Ten gevolge van de systematische inspectie van gemeentearchieven werden vanaf 1910 nogal wat archieven van dorpsbesturen en schepenbanken overgebracht naar het Rijksarchief, een beweging die na de Eerste Wereldoorlog nog werd versterkt. Op het einde van de jaren 1930 raakte het archiefmagazijn opnieuw volledig vol. De ontwerpers van het gebouw hadden al een uitbreiding voorzien, maar het was toch vooral onder impuls van de Duitse Archivschutz dat in 1942 een nieuwe vleugel aan de Bosduifstraat werd bij gebouwd. De capaciteit van het magazijn verdubbelde.

In uitvoering van de archiefwet van 1955 en vooral door tussenkomst van de nieuw opgerichte archiefinspectiedienst groeide vanaf 1957 het (19de-eeuwse) archief aanzienlijk aan. Rond 1975 zat het gebouw weer barstensvol en enkele jaren later verhuisden alle bestanden van rechtbanken en van federale buitendiensten naar het Rijksarchief te Beveren. In de periode 1992-1999 werden heel wat gemeente-, kerk- en kloosterarchieven overgedragen en/of in bewaring gegeven aan de gemeentearchieven van Duffel, Geel, Herentals, Kontich, Lier, Mechelen en Mol. De vrijgekomen ruimte werd dadelijk ingenomen door notariaatsarchief en archief van het provinciebestuur. Vanaf 1994 maakte de Regie der Gebouwen plannen voor de bouw van een nieuwe vleugel met magazijnen en kantoren, maar pas eind 2007 gingen de werken effectief van start.

Op 1 mei 2014 fusioneerde het Rijksarchief te Antwerpen met het Rijksarchief te Beveren tot één administratieve dienst. Het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren opereert momenteel uitsluitend vanuit Beveren. Op termijn – van zodra de renovatie van het archiefgebouw in de Antwerpse Zurenborgwijk voltooid is – zal de hoofdzetel van het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren overgebracht worden naar de Door Verstraeteplaats en zal Beveren fungeren als hulpdepot van Antwerpen.(1)


De renovatiewerken van het pand aan de Door Verstraeteplaats

Het gebouw aan de Door Verstraeteplaats wordt momenteel gerenoveerd om het plaatsgebrek structureel aan te pakken. Voor de duur van de werken worden de lezers van het Rijksarchief te Antwerpen opgevangen in het Rijksarchief te Beveren. De tijdelijke genealogische leeszaal in de Sanderusstraat in Antwerpen werd in de zomer van 2013 om budgettaire redenen gesloten.

Het ambitieuze renovatie- en uitbreidingsproject van het Rijksarchief te Antwerpen wil voldoen aan de strenge eisen die vandaag aan een archiefgebouw worden gesteld: een comfortabele leeszaal met voldoende plaatsen, een behoorlijk uitgeruste bibliotheek en een efficiënte dienstverlening. De opslagcapaciteit zal uitbreiden van 6 naar 22 km.

Van bij de aanvang van de werken doken onvoorziene moeilijkheden op, die onder meer voor de buren de nodige overlast veroorzaakten. De ruwbouwwerken zijn inmiddels klaar en het lawaai en stof zijn gaan liggen, maar de werken vorderen traag. Het einde van de werken was oorspronkelijk voorzien voor eind 2010, maar zelfs bij een optimistische schatting zal de heropening ten vroegste voor 2017 zijn.

________________

(1) Uit: E. HOUTMAN, "Camera obscura: een kleine geschiedenis van een archiefdienst. Het personeel van het Antwerps Rijksarchief 1896-1918", G. MARÉCHAL red., "Een kompas met vele streken". Studies over Antwerpen, scheepvaart en archivistiek aangeboden aan dr. Gustaaf Asaert ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag (Archiefkunde. Verhandelingen aansluitend bij Bibliotheek- & Archiefgids 5), Antwerpen, 1994, 91-99; en W. ROMBAUTS, "Een rijksarchief in de provincie. Enkele nieuwe gegevens betreffende het ontstaan van het Rijksarchief te Antwerpen", G. MARÉCHAL red., "Een kompas met vele streken". Studies over Antwerpen, scheepvaart en archivistiek aangeboden aan dr. Gustaaf Asaert ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag (Archiefkunde. Verhandelingen aansluitend bij Bibliotheek- & Archiefgids 5), Antwerpen, 1994, 152-161.

Het Rijksarchief te Antwerpen bewaart archieven van instellingen en personen gevestigd op het grondgebied van de huidige provincie Antwerpen. Al meer dan 100 jaar huist het Rijksarchief te Antwerpen aan de Door Verstraeteplaats, waar het plaatsgebrek de laatste decennia alsmaar nijpender werd. Een grondige renovatie en uitbreiding drong zich op. In tussentijd heeft het Rijksarchief te Antwerpen tijdelijk onderdak gevonden in het Rijksarchief te Beveren. De meeste archieven zijn vrij raadpleegbaar in de leeszaal in Beveren.

Wat bewaren we?

 • Overheidsarchief ancien régime:
   
  • Archieven van lokale overheidsinstellingen: Variërend van gemeente tot gemeente bleven archieven bewaard van de heerlijkheden, de schepenbanken, de cijns-, laat en leenhoven en de dorpsbesturen. De archieven van de stadsbesturen (Antwerpen, Mechelen, Lier, Turnhout) worden niet (meer) in het Rijksarchief te Antwerpen bewaard, maar zijn raadpleegbaar in de respectievelijke stadsarchieven. Sommige gemeenten bewaren ook zelf hun ancien régime-archief.
    
  • Archieven van het markgraafschap Antwerpen, dat onderdeel uitmaakte van het hertogdom Brabant, en was ingedeeld in meierijen of kwartieren, namelijk Arkel, Geel, Herentals, Hoogstraten, Rijen, Turnhout en Zandhoven. Het archief van deze kwartieren is meestal slechts zeer fragmentarisch bewaard. Alleen voor het Land van Arkel en voor het kwartier Herentals zijn mooie reeksen resoluties en rekeningen bewaard.
    
 • Overheidsarchief hedendaagse periode (19de-20ste eeuw):
  • Archieven van de verschillende rechtbanken uit de gerechtelijke arrondissementen van Antwerpen, Mechelen en Turnhout:
   • Hof van Beroep van Antwerpen (1955-1983)
   • Hof van Assisen van Antwerpen (1795-1982)
   • Rechtbanken van Eerste Aanleg, inclusief archief van het Parket van de Procureur des Konings (1796-2005)
   • Militaire rechtbanken (1817-1959)
   • Rechtbanken van Koophandel, inclusief Handelsregister (1806-2003)
   • Arbeidsrechtbanken (1847-1974)
   • Politierechtbanken (1798-1974)
   • Vredegerechten (1795- ca. 1980)
   • Onderzoekraad voor de Zeevaart (1927-1980)

  • Archieven van de buitendiensten van het Ministerie van Justitie:
   • Gevangenissen van Antwerpen, Hemiksem Sint- Bernards, Merksplas, Turnhout (1798- ca. 1980)                                              
   • Interneringscentra (na WOII) van Antwerpen, Berchem, Breendonk,Hemiksem, Mechelen (1944-1971)
   • Joods Vluchtelingencentrum Merksplas (1938-1940)
   • Rijksweldadigheidkolonies Hoogstraten-Merksplas-Wortel (1810-1980)
   • Centraal Observatiegesticht Mol (1913-1989)
   • Rijksopvoedingsgesticht Mol (1894-1998)

   Noot: Omdat gevangenisarchieven privacygevoelige gegevens bevatten, is de raadpleegbaarheid ervan beperkt. Bekijk de specifieke raadplegingsmodaliteiten.

  • Archieven van de buitendiensten van het Ministerie van Financiën:
   Archieven van registratie- en hypotheekkantoren in de provincie Antwerpen en de Gewestelijke Directie van het Kadaster van Antwerpen. Vooral de erfenisaangiften worden druk geraadpleegd.

  • Archieven van de buitendiensten van het voormalige Ministerie van Onderwijs:                 
   • Koninklijk Atheneum van Antwerpen (1830-2008)
   • Rijksmiddelbareschool van Antwerpen (1861-2007)
   • Koninklijk Atheneum van Berchem (1934-2006)
   • Rijksnormaalschool van Lier, en rechtsopvolger (1914-1996)

  • Archieven van het Waterschoutsambt van Antwerpen (nu Dienst Schepenbeheer genoemd), een buitendienst van het voormalige Ministerie van Verkeer:
   • Dienst Schepenbeheer Antwerpen, inclusief monsterrollen van koopvaardijschepen en vaarstaten van zeelui die op Belgische koopvaardijschepen varen (1845-2008)
   • Waterschoutsambt. Dienst Emigratie (1912-1974)

  • Het archief van de provincie Antwerpen:
   • ca. 5 km archief, of het omvangrijkste archiefbestand van het Rijksarchief te Antwerpen
   • bevat ook het archief van de voorloper van de provincie, het departement van de Twee Neten uit de Franse Tijd (1794-1814)
   • de meest recente stukken dateren van ca. 1980
   • een vaak vergeten, maar bijzonder rijk archief, dat ook voor lokale geschiedenis (o.a. militieregisters, volkstellingen) een schat aan informatie bevat

  • Archieven van diverse andere overheidsinstellingen:
   • Arbeidsambt Antwerpen (1940-1946)
   • Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever, IMALSO (1929-1999)
   • Kamer van Koophandel van Antwerpen (1802-1990)
   • Provinciaal comité Antwerpen van het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding (1914-1921)
   • Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (1940-1944)
   • Winterhulp, het provinciaal comité en de plaatselijke comités (1940-1948)

 • Archief van kerkelijke instellingen:
  De belangrijkste archieven van kerkelijke instellingen die bewaard worden in het Rijksarchief te Antwerpen zijn afkomstig van de abdijen, kloosters en de parochiekerken in de huidige provincie Antwerpen. De oudste stukken gaan terug tot de 12de eeuw. Vaak betreft het slechts delen van het archief en berust nog een groot aantal stukken bij de kerkelijke instelling zelf.
   
  • Belangrijke archieven van abdijen en kloosters:
   • De Vlaams-Belgische provincie van de Jezuïeten (1564-1773)
   • Abdij van Sint-Michiels te Antwerpen (1124‑1796)
   • Klooster van de Falcontinnen te Antwerpen (1340-1784)
   • Abdij van Sint-Bernards te Hemiksem (1237-1797)
   • Abdij van Tongerlo (1154-1796)
   • Klooster van de Kartuizers te Antwerpen (1625-1783)
    
  • Archieven van kerken en parochies:
   De kleinste territoriale eenheid en basisgemeenschap in een bisdom is de parochie. De goederen verbonden aan de parochiekerk werden beheerd door de kerkfabriek, bestuurd door (twee) kerkmeesters, die meestal door de schepenen of een breder dorpsbestuur met inspraak van de pastoor werden aangesteld. In 1809 werden de kerkfabrieken nadat ze na de Franse Revolutie waren afgeschaft, opnieuw opgericht, zij het in gewijzigde vorm en als burgerlijke instellingen. 1809 was echter geen cesuur voor vele archiefreeksen en dossiers. In de nagelaten archiefbescheiden zitten gegevens van kerkfabriek en parochie meestal volledig verweven. Daarom werden de kerk- en parochiearchieven samen geïnventariseerd, van in de middeleeuwen tot nu.
    
  • Recente bewaargevingen:
   Archief van Onze-Lieve-Vrouwekapittel en -kathedraal (1124-20ste eeuw)
   • Archief van de Sint-Jacobskerk (1303-20ste eeuw)
   • Archief van het begijnhof van Antwerpen (1255-20ste eeuw) 
    
 • Notariaatsarchief:
  Het oudste notarieel protocol in de Verzameling Notariaat van het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren dateert uit 1464-1479. De meeste van deze notarisprotocollen zijn enkel formeel beschreven, maar achter deze zakelijke beschrijvingen gaat een boeiende wereld schuil van huwelijkscontracten, verkopen, erfenissen, boedelscheidingen, enz… Notariaatsarchief uit de 15de-16de eeuw is slechts zeer zelden en dan nog zeer fragmentarisch bewaard. Alleen voor de steden Antwerpen en Mechelen is ouder notariaatsarchief bewaard, in de stadsarchieven. De akten die minder dan 100 jaar oud zijn, zijn niet raadpleegbaar, tenzij met toestemming van een notaris. Een kleine helft van de minuten en repertoria zijn gemicrofilmd en ook in die vorm te raadplegen in de leeszaal van het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren.
   
 • Privaatrechtelijk archief
   
  • Archief van personen en particuliere organisaties die een belangrijke rol gespeeld hebben in de politiek of in het economisch, cultureel en maatschappelijk leven van de provincie Antwerpen, o.a.:
   • Familie Blommaert, Verachter, van Beynstorp-van Tongeren en Honsen (1473-1871)
   • Adriaan Janssens en de familie Legrelle (1690-1844)
   • Familie Henri F.X. Cogels en afstammelingen (1554-1934)
   • Families Rubens en van Parys (1635-1741)
   • Familie van de Werve en van Schilde (14de eeuw-1923)
   • Familie de Menten de Horne (1450-1879)
    
  • Bedrijfsarchief:
   • Sekwesterfonds van de Eerste Wereldoorlog (1918-1964)
   • Kunsthandel, veiling Van Herck en zoon te Antwerpen (1884-1996)
   • NV Minerva Motors te Antwerpen, personeelsdossiers (1919-1944)
   • Braunschweig en Cie NV te Antwerpen (1901-1987)
    
  • Archief van verenigingen:
   • Antwerpse Oudheidkundige Kring (1910-1944)
   • De Antwerpse Scheepvaartvereniging (1899-2009)
    
 • Verzamelingen
  • Kaarten en plattegronden (1600-1990)
  • Kadastrale kaarten en plannen (1803-1999)
  • Antwerpse schepenbrieven (1228-18de eeuw)
  • Mechelse schepenbrieven (1212-1793)

Toegangen en zoekinstrumenten

Archievenoverzichten en -gidsen:

 • HOUTMAN E., Overzicht van de archieven en verzamelingen van het Rijksarchief te Antwerpen, Reeks Archievenoverzichten, nr. 6, 3 delen, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2006.
 • PRENEEL M., Overzicht van de archieven in het Rijksarchief te Beveren. Archiefvormers van het ressort Vlaanderen Reeks Archievenoverzichten, nr. 7, 3 delen, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2006.
 • Een globaal overzicht van bedrijven die archief bewaren (niet alleen in het Rijksarchief te Antwerpen) is te vinden in volgende archiefgids: DEVOS G. e.a., Gids van bedrijfsarchieven en archieven bij werkgevers-, werknemers en beroepsverenigingen in de provincie Antwerpen, Reeks Gidsen nr. 59, Algemeen Rijksarchief, Brussel 2002.

Inventarissen:

 • De inventarissen van de parochiekerken zijn per locatie geordend en kregen de code KA (Kerkarchief). De toegangsnummers van de Kerkarchieven beginnen met T17. De meeste toegangen van de parochiekerken zijn online beschikbaar via de zoekrobot Zoeken naar archieven.
 • De inventaris van het notariaatsarchief van het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren is beschikbaar via de zoekrobot Zoeken naar archieven.

 Noot: In het Rijksarchief Antwerpen-Beveren zijn door een team vrijwilligers meer dan 300.000 akten van meer dan vijftig notarissen - vooral uit de 19de eeuw - ingevoerd in een databank, waarin gezocht kan worden op familienaam van de partijen, plaats en soort van de transactie e.d.. Deze gegevens zijn raadpleegbaar via de zoekrobot Zoeken naar personen.

 • De inventarissen van de lokale overheidsinstellingen uit het ancien régime staan in de leeszaal geordend volgens locatie en kregen de code OGA (Oud Gemeente Archief) mee. De toegangen van het OGA beginnen met de letter 'D'.
 • De toegangen van de rechtbanken en de buitendiensten van Justitie beginnen met de letter 'R' en de toegangen van de buitendiensten van het Ministerie van Financiën met de letter 'F'.
 • Het provinciearchief is gefragmenteerd overgebracht naar het Rijksarchief. De eerste overdrachten zijn toegankelijk via de inventarissen van de reeksen A tot Z. Sinds de meest recente overdracht van 2013 beginnen de inventarissen met de code PAA, gevolgd door het nummer van het bestand.
 • Naast de archieven van de lokale schepenbanken uit het ancien régime werden de archieven van de gemeenten die dateren vanaf de Franse Tijd, dus ca. 1794, ondergebracht in een aparte reeks Hedendaags Gemeentearchief (HGA). Van vele kleine gemeenten bezit het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren (fragmentarische) archiefbestanden. De grote steden en gemeenten die een eigen archiefdienst hebben, bewaren doorgaans hun eigen archief.
 • De inventarissen van de lokale overheidsinstellingen uit de hedendaagse periode staan in de leeszaal geordend volgens locatie en kregen de code HGA (Hedendaags Gemeentearchief). De toegangen beginnen met de letter 'P'.

Digitale toegangen:

Diensthoofd: Johan Dambruyne.

Archivarissen: Michel Oosterbosch, Marij Preneel, Bart Willems.

Onthaal, leeszaal en magazijnbeheer: Ingrid Beullens, Ann Bylé, Katelijne De Graef, Tita Maquiling, Marleen Noppe, Theo Van Geystelen, Frank Verheeke.

Onderhoud: /

Met het openbaar vervoer: Het Rijksarchief bevindt zich op 3 minuten lopen van het station van Beveren.

 • Als u met de trein vanuit de richting Gent komt, dan slaat u de eerste straat (Kruibekesteenweg) in. Na ongeveer 200 meter stappen vindt u aan uw linkerkant het Rijksarchief.
 • Komt u met de trein vanuit de richting Antwerpen, dan steekt u de voetgangerstunnel aan het station door en komt u in de Kruibekesteenweg.

Met de wagen: Bereikt u het Rijksarchief via de N70 Antwerpen-Gent. Als u vanuit Antwerpen komt, aan de eerste verkeerslichten voorbij het marktplein linksaf slaan richting Kruibeke, vervolgens op het einde van de straat links en opnieuw de eerste straat links. Vanuit richting Gent neemt u aan de tweede verkeerslichten de straat rechts richting Kruibeke, vervolgens op het einde van de straat links en nogmaals de eerste straat links. U gaat de grote poort binnen aan de rechterkant van de straat.

Toegang voor personen met beperkte mobiliteit (PBM): Het Rijksarchief verbindt zich ertoe de toegang tot al zijn leeszalen en andere openbare ruimtes te garanderen voor alle gebruikers. In dit kader werden de voorbije jaren reeds aanpassingen aan de gebouwen uitgevoerd zoals aangepaste toiletten voor personen met beperkte mobiliteit, de beschikbaarheid van oprijplaten voor rolstoelen, etc. Hebt u concrete vragen rond de toegang tot het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren? Contacteer ons via telefoon (+32 (0)3 750 29 77 of +32 (0)3 236 73 00) of e-mail.

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement