Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Regionale instellingen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Arrondissementscommissariaten

Aanvraag indienen bij de arrondissementscommissaris.

Wettelijk kader
- Vlaanderen: Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten
- Wallonië: decreet openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995
- Algemene Verordening Gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Provincies

  • Jonger dan 30 jaar: provinciegriffier
  • Ouder dan 30 jaar: vrij raadpleegbaar
  • Ouder dan 30 jaar, met persoonsgegevens: Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde + onderzoeksverklaring

Wettelijk kader:
- art. 3, lid 1 archiefwet
- Vlaanderen: Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten
- Wallonië en Brussel: wet openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten van 12 november 1997
- Algemene Verordening Gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Gewesten en gemeenschappen

Aanvraag indienen bij het hoofd van de bevoegde dienst.

Wettelijk kader:
- Vlaanderen: Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten
- Waals Gewest: decreet openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995, decreet inzake milieu-informatie van 27 mei 2004 en decreet betreffende de openbare archieven van 6 december 2001
- Franse Gemeenschap: decreet openbaarheid van bestuur van 22 december 1994
- Duitstalige gemeenschap: decreet openbaarheid van bestuur van 16 oktober 1995
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ordonnantie openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995, ordonnantie milieu-informatie van 18 maart 2004 en ordonnantie betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 maart 2009
- Franse Gemeenschapscommissie (Brussel): decreet openbaarheid van bestuur van 11 juli 1996
- Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel): ordonnantie openbaarheid van bestuur van 26 juni 1997
- Algemene Verordening Gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement