Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

(Boven)lokale instellingen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Gemeenten

(met uitzondering van bevolkingsregister, vreemdelingenregister en akten burgerlijke stand)

Jonger dan 30 jaar:
- gemeentesecretaris (Vlaanderen)
- gemeentecollege (Wallonië)
- college van burgemeester en schepenen (Brussel)

Ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig: vrij raadpleegbaar

Ouder dan 30 jaar en privacygevoelig: gemeentesecretaris   
- gemeentesecretaris (Vlaanderen)
- gemeentecollege (Wallonië)
- college van burgemeester en schepenen (Brussel)

Wettelijk kader:
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Vlaanderen: decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 en decreet bestuurlijk-administratieve archiefwerking van 9 juli 2010, art. 13 en 14
Wallonië en Brussel: wet openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten van 12 november 1997

 

Bevolkingsregister en vreemdelingenregister

Meer dan 120 jaar geleden afgesloten: vrij raadpleegbaar in het kader van genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

Minder dan 120 jaar geleden afgesloten: schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen (Brussel en Vlaanderen) of van het Gemeentecollege (Wallonië).

Opmerkingen:
Het KB van 16 juli 1992 is recent gewijzigd door het KB van 5 januari 2014.

Enkel van de registers afgesloten na 120 jaar kunnen reproducties worden afgeleverd, op voorwaarde dat die niet verder verspreid worden. De aanvrager zal een verklaring op erewoord moeten ondertekenen..

Wettelijk kader:
Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.
 

OCMW’s

Jonger dan 30 jaar: secretaris OCMW

Ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig: vrij raadpleegbaar

Ouder dan 30 jaar en privacygevoelig: secretaris OCMW

Wettelijk kader:
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 8 december 1992
Vlaanderen: decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 en decreet bestuurlijk-administratieve archiefwerking van 9 juli 2010, art. 13 en 14
Wallonië: decreet van 2 april 1998 houdende wijziging organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, art. 6ter
Brussel: ordonnantie openbaarheid van bestuur van 26 juni 1997
Duitstalige gemeenschap: decreet openbaarheid van bestuur van 16 oktober 1995

 

Intercommunales

Jonger dan 30 jaar: raad van bestuur van de intercommunale

Ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig: vrij raadpleegbaar

Ouder dan 30 jaar en privacygevoelig: raad van bestuur van de intercommunale
   
Wettelijk kader:
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Vlaanderen: decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 en decreet bestuurlijk-administratieve archiefwerking van 9 juli 2010, art. 13 en 14
Wallonië: decreet openbaarheid van bestuur in de Waalse intercommunales van 7 maart 2001
Brussel: ordonnantie openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995

 

Polders

Jonger dan 30 jaar: dijkgraaf van de polder of de voorzitter van de watering

Ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig: vrij raadpleegbaar

Ouder dan 30 jaar en privacygevoelig: dijkgraaf van de polder of de voorzitter van de watering
   
Wettelijk kader:
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Vlaanderen: decreet openbaarheidvan bestuur van 26 maart 2004 en decreet bestuurlijk-administratieve archiefwerking van 9 juli 2010, art. 13 en 14

 

Kerkfabrieken

Jonger dan 30 jaar: voorzitter kerkfabriek

Ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig: vrij raadpleegbaar

Ouder dan 30 jaar en privacygevoelig: voorzitter kerkfabriek

Wettelijk kader:
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Vlaanderen: decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 en decreet bestuurlijk-administratieve archiefwerking van 9 juli 2010, art. 13 en 14
Wallonië: decreet openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995
Brussel: ordonnantie openbaarheid van bestuur van 30 maart 1995
Duitstalige gemeenschap: decreet openbaarheid van bestuur van 16 oktober 1995

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement