Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Bedrijven, particuliere personen en organisaties

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
 • Als er een contract is opgesteld bij de schenking of bewaargeving met bepalingen over de openbaarheid van het archiefbestand, worden die nageleefd
 • Voor archiefbestanden die in bewaring zijn gegeven aan het Rijksarchief zonder contractuele bepalingen inzake openbaarheid:
  • Alle stukken die geen persoonsgegevens bevatten: vrij raadpleegbaar
  • Alle overige stukken: toestemming nodig van de bewaargever
 • Voor archiefbestanden die geschonken zijn aan het Rijksarchief zonder contractuele bepalingen over openbaarheid:
  • Alle stukken ouder dan 30 jaar: vrij raadpleegbaar
  • Alle stukken ouder dan 30 jaar die persoonsgegevens bevatten: Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde + onderzoeksverklaring

Wettelijk kader
- Art. 1, §4 archiefwet geeft het Rijksarchief het recht deze archieven te verwerven
- Algemene Verordening Gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement