Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Bedrijven, particuliere personen en organisaties

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
 1. Als er een contract is opgesteld bij de schenking of bewaargeving met bepalingen over de openbaarheid van het archiefbestand, worden die nageleefd
   
 2. Voor archiefbestanden die in bewaring zijn gegeven aan het Rijksarchief zonder contractuele bepalingen inzake openbaarheid:
  • Alle stukken die niet (meer) privacygevoelig zijn: vrij raadpleegbaar
  • Alle overige stukken: toestemming nodig van de bewaargever
    
 3. Voor archiefbestanden die geschonken zijn aan het Rijksarchief zonder contractuele bepalingen over openbaarheid:
  • Alle stukken ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig: vrij raadpleegbaar
  • Alle stukken ouder dan 30 jaar en privacygevoelig: Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde + onderzoeksverklaring


Wettelijk kader
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement