Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ambtenaren van de burgerlijke stand

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Akten van de Burgerlijke stand (van gemeenten of van rechtbanken van eerste aanleg)

Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar

Jonger dan 100 jaar: enkel openbare overheden, de persoon zelf, diens echtgeno(o)t(e), wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten, erfgenamen, hun notaris en hun advocaat kunnen zonder toestemming een uittreksel krijgen.
Al de anderen hebben de toestemming nodig van de familierechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de betrokken gemeente deel van uitmaakt.

Opmerkingen
De registers van de burgerlijke stand jonger dan 100 jaar mogen in geen geval rechtstreeks door het publiek geraadpleegd worden.

Wettelijk kader
Burgerlijk Wetboek, art. 45

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement