Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Studiedagen van het Algemeen Rijksarchief

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op archiefbewaarplaats

Geplande studiedagen

26/10/2017 - ARA

Op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 2017 wordt in het CEME (Charleroi Espace Meeting Europe) in Dampremy een colloquium gehouden over de industriële bedrijvigheid in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vier archivarissen van het Rijksarchief nemen er het woord.

26/10/2017 - CegeSoma - Bergen - ARA

Het gloednieuwe Mons Memorial Museum verwelkomt van 26 tot 28 oktober 2017 het internationaal colloquium In the Heart of the Great War – Au Cœur de la Grande Guerre, dat georganiseerd wordt in samenwerking met het Cegesoma. Het centrale thema? De interacties van burgers en militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog, want het leven van de militairen aan het front en van de burgers aan het thuisfront verliep minder gescheiden dan we vaak aannemen.

29/11/2017 - ARA

Sinds 2014 is het Rijksarchief een actieve partner van het BRAIN-project HECTOR, dat de overgang naar een betrouwbaar, veilig en efficiënt e-government helpt faciliteren. Het internationaal colloquium Trust (in) the Digital Transition biedt een stand van zaken van het onderzoek en de resultaten van het HECTOR-project, maar het opzet is breder dan dat. Het colloquium is dé gelegenheid voor Belgische en buitenlandse specialisten om van gedachten te wisselen over de digital turn die volop aan de gang is.

Voorbije studiedagen

Datum/dataBetrokken Rijksarchief(ven)Titel van de studiedag
16/10/2017Bruxelles - ARA - Archives Portal Europe: Keep Updated!
22/02/2017CegeSoma - ARA - Inside the User’s Mind - Over de digitale noden en gebruiken van bezoekers van archiefcentra en bibliotheken
10/10/2016Bruxelles - ARA - Internationaal congres: Recht om vergeten te worden versus recht om te herinneren
30/09/2016ARAIn saecula saeculorum. Parochiearchieven. Beheren en waarderen
30/08/2016ARAE-learning over materiële zorg in de archiefsector
01/06/2016Eupen - ARA - Spanje, 80 jaar! Drie nieuwe bijdragen over Belgen in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) - Studienamiddag georganiseerd door de vzw Vrienden van het CegeSoma & Amsab-ISG
17/03/2016ARAStudienamiddag APEx en APEF - Maak je archief bekend via ‘Archieven Portaal Europa’ (APE)
07/12/2015ARAArchieven of bibliotheken? - Weinig gekende bestanden en verzamelingen zonder zichtbaar verband met hun bewaarplaats
21/05/2015 > 22/05/2015Bergen - ARA - Muzikale ontmoeting in het Rijksarchief te Bergen
03/03/2015ARAThe Great War from Below - Van individuele trajecten naar collectieve ervaringen. Nieuwe bronnen, nieuwe perspectieven
27/11/2014 > 28/11/2014ARAZegels in de Zuidelijke Nederlanden, 10de-16de eeuw - Sociale druk versus zelfbevestiging
11/03/2013Luik - Bruxelles - ARA - Het pleit is in den zak! - Procesdossiers uit het ancien regime en hun perspectieven voor historisch onderzoek
18/02/2013ARASchimmel, een niet te overwinnen vijand? - Decontaminatie en preventie
13/12/2012 > 15/12/2012ARAMonuments ou documents ? - Les comptabilités, sources pour l’histoire du contrôle social (XIIIe-XVIIIe siècles)
13/12/2012 > 15/12/2012ARAMonuments or Documents? - Accounts: Sources for the History of Social Control
01/06/2012ARAL’écrit électronique : les règles de l’art
24/10/2011ARARecht en wet in het ancien régime - 400 jaar Eeuwig Edict
15/12/2010 > 17/12/2010ARAArchief Afrika Europa - Noden? Samenwerking? Toekomst?
08/10/2010ARABelgisch buitenlands beleid en Europese integratie
25/02/2010ARAIn de nasleep van de Tweede wereldoorlog
25/01/2010ARAOnroerend goed bewaard - Patrimoniumdocumentatie
Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement