Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Topstukken van het Rijksarchief te bezichtigen in Brugse expo 'Haute Lecture by Colard Mansion'

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/03/2018 - Evenementen - Rijksarchief te Kortrijk - Rijksarchief te Brugge

Nog tot 3 juni 2018 is in het Brugse Groeningemuseum de prachtige tentoonstelling Haute Lecture by Colard Mansion te bewonderen. De tentoonstelling voert je mee naar het Brugge van de vijftiende eeuw, de stad van Karel de Stoute en Hans Memling. In die periode is Brugge een kosmopolitische en dynamische stad, bekend om haar boekenproductie. Luxeboeken nemen een centrale plaats in in de internationale handel en de Bourgondische cultuur. Midden in die boekenwereld staat Colard Mansion, producent van luxeboeken.

Meer dan 50 instellingen van over de hele wereld gaven topstukken in bruikleen. Ook de Rijksarchieven te Brugge en Kortrijk droegen hun steentje bij.

Zo vinden we in een rekening van het Brugse Vrije uit 1457 de eerste vermelding van Mansion terug. Het zogenaamde “roodenbouck II”, een verlucht cartularium van het Brugse Vrije, dateert van 1478 (Rijksarchief te Brugge, Registers Brugse Vrije, nr. 3). De versieringen zijn van de hand van Mansion. Van dezelfde periode dateert een gebedenboek met miniaturen, nu bewaard in het Rijksarchief te Kortrijk (Verzameling Jacques Goethals-Vercruysse, handschriften, nr. 26).

Bekijk de stukken via onze Facebookpagina.

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement