Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris van het archief van de correctionele rechtbank van Charleroi

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/02/2018 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Bergen

Het Rijksarchief te Bergen bewaart 650 meter archief van de correctionele rechtbank van Charleroi (1800-1994): archief dat dankzij een nieuwe inventaris nu ook toegankelijk is voor onderzoek. Van het archief van de correctionele rechtbank van Bergen verscheen in 2011 reeds een inventaris.  

De verschillende vestigingen van het Rijksarchief bewaren ettelijke kilometers gerechtelijk archief. Rechtbanken zijn namelijk wettelijk verplicht hun – vaak omvangrijke – archieven over te brengen naar het Rijksarchief.

Voor wat zijn ambtsgebied betreft, maakt ook het Rijksarchief te Bergen inventarissen waarin opeenvolgende archiefoverbrengingen worden gegroepeerd zodat onderzoekers een betere kijk krijgen op het aanbod aan gerechtelijk archief. De voorbije jaren werden reeds inventarissen opgemaakt van het archief van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen en te Charleroi, van de correctionele rechtbank van Bergen, en van de “kinderrechtbanken” (de latere jeugdrechtbanken) van Charleroi en Bergen.

De inventaris van het archief van de correctionele rechtbank van Charleroi omvat 7.682 nummers en vertegenwoordigt een totaal volume van 650 strekkende meter. De inventaris behandelt de acht overbrengingen die de correctionele griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi uitvoerde tussen 1959 en 2014.  

  • De belangrijkste reeks is deze van de minuten van vonnissen (1889 – 1980).
  • De dossiers beslaan de periodes 1800 - 1830 en 1938 -1978. De dossiers van de tussenliggende periode werden in 1959 in bulk samen met correctionele en burgerlijke dossiers naar het Rijksarchief overgebracht: ze zullen worden behandeld in een aparte inventaris.
  • De dossiers die werden afgesloten met seponering vormen een aparte reeks voor de periode 1937 tot 1988.
  • Het alfabetisch bestand met verdachten (periode 1915-1969), achteraan de inventaris, is een handzaam zoekinstrument.

Documenten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Voor de raadpleging en reproductie van stukken van minder dan 100 jaar moet een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag worden gericht aan de algemeen rijksarchivaris of het diensthoofd van het Rijksarchief (in dit geval te Bergen). De aanvraag moet worden vergezeld van een uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de procureur-generaal van het Hof van Beroep te Bergen.

Inventarissen

De inventarissen zijn te koop in het Rijksarchief te Bergen en in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Ze kunnen worden gedownload in pdf door op de titel van de inventaris te klikken en kunnen ook worden geraadpleegd via de zoekrobot van het Rijksarchief.

Archief van andere gerechtelijke instanties dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Bergen:

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement