Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Aantal archiefbestanden m.b.t. ‘Justitie’ tijdelijk niet raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/05/2017 - Onze gebouwen en leeszalen - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier - Rijksarchief te Brussel

Nu het Rijksarchief te Brussel dankzij de verhuis naar Vorst een veel grotere opslagcapaciteit krijgt, kunnen enkele archiefbestanden die noodgedwongen elders werden bewaard, naar hun rechtmatige plek verhuizen. Zo zullen een aantal archiefbestanden m.b.t. ‘Justitie’ binnenkort vanuit het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier naar het Rijksarchief te Brussel (nieuwe locatie in Vorst) verhuizen en tijdelijk niet raadpleegbaar zijn.

Vanaf 15 mei 2017 kunnen de volgende archieven niet meer geraadpleegd worden in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier:

  • archieven van de buitendiensten van de Federale Overheidsdienst Justitie (gevangenissen)
  • archieven van hoven en rechtbanken binnen het ressort van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vredegerechten, politierechtbanken, correctionele rechtbank, hof van beroep, hof van assisen enz.)

Vanaf 1 september 2017 zullen deze bestanden, als de verhuisoperatie volgens planning verloopt, opnieuw raadpleegbaar zijn in het Rijksarchief te Brussel.

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement