Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe versie van de selectielijst voor Vlaamse gemeenten en steden

Texte petit  Texte normal  Texte grand
16/12/2016 - Archiefbeheer - Rijksarchief te Hasselt - Rijksarchief te Gent - Rijksarchief te Kortrijk - Rijksarchief te Brugge - Rijksarchief te Leuven - Rijksarchief te Antwerpen-Beveren

‘Hoe lang moeten we deze documenten bewaren?’ is de meest gestelde vraag aan de archivaris of informatiebeheerder.  Het antwoord zit vervat in administratieve, juridische of historisch-wetenschappelijke redenen die worden gebundeld in een selectielijst. Steden en gemeenten in Vlaanderen hebben sinds kort een nieuwe versie ter beschikking van de selectielijst voor hun archieven.

In 2005 startte een werkgroep van VVBAD met de opmaak van een selectielijst voor gemeenten en steden, gebaseerd op de selectierichtlijnen van het Rijksarchief. Deze selectielijst omvat ondertussen meer dan 1.500 beschrijvingen. Op 20 september 2016 keurde het Rijksarchief de nieuwe versie van deze lijst goed, waardoor er nu ook voor de thema’s ‘Maatschappelijk Welzijn’ en ‘Openbare bibliotheek’ selectierichtlijnen beschikbaar zijn. Daarnaast werden vele beschrijvingen en bewaartermijnen gebruiksvriendelijker gemaakt, dankzij de feedback van de collega’s op de werkvloer.

Benieuwd? Klik hier om de nieuwe selectielijst te raadplegen

Volgend werkjaar zullen de lijsten ‘Leefmilieu’, ‘Lokale Economie’ en ‘Volksgezondheid’ worden uitgewerkt.

Wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan de selectielijst? Geef de subwerkgroep Selectielijst Gemeenten van VVBAD feedback op basis van uw eigen ervaring op de werkvloer of werk actief mee aan een thema van de selectielijst. Alle input is welkom en zal worden gedeeld binnen de sector. Stuur een mailtje naar informatiemanagement@kb.vlaanderen.be voor meer info.

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement