Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Update rond de geplande verhuis van het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/12/2016 - Onze gebouwen en leeszalen - Rijksarchief te Brussel

Het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) heeft een te kleine opslagcapaciteit om de grote aangroei van archieven uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de komende jaren het hoofd te bieden. Na grondig studiewerk bleek een verhuis naar een andere locatie de beste optie. De precieze datum van de verhuis ligt nog niet vast, maar de voorbereidingen zijn aan de gang. De leeszaal zal maximum zes maanden gesloten zijn voor het publiek.

Waarom is een verhuis noodzakelijk?

Het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) is belast met de uitvoering van de federale wetgeving over de archieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gebouw aan de Demetskaai in Anderlecht heeft echter een te kleine opslagcapaciteit (18 km) om de grote aangroei van archief in de komende jaren het hoofd te bieden. Het verouderde industriële gebouw beantwoordt bovendien niet aan de hedendaagse eisen wat betreft brandveiligheid, klimaatregeling en energie-efficiëntie en is niet geschikt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan het publiek.

Sluiting van de leeszaal?

De sluiting van de leeszaal zal maximum zes maanden duren. Tijdens de sluitingsperiode kunnen geen archiefdocumenten geraadpleegd worden.

Vragen m.b.t. het dupliceren van notariële akten worden tijdens de periode van sluiting wél opgevolgd en kunnen gericht worden aan rijksarchief.anderlecht@arch.be.

De nieuwe locatie?

Het Rijksarchief te Brussel verhuist naar de gebouwen van FEDOPRESS in Vorst (Luttrebruglaan 74, 1190 Vorst). De nieuwe locatie in Vorst kan circa 40 km archief herbergen.

We houden u op de hoogte!

Van zodra de datum van sluiting van de leeszaal en de datum van heropening zijn vastgelegd, brengen we u op de hoogte via onze website, nieuwsbrief en Facebookpagina.

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement