Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Raadpleging archieven repressieperiode

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/02/2016 - Divers - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

Gerechtelijke archieven zijn onder bepaalde voorwaarden raadpleegbaar. Wat betreft de archieven van de voormalige militaire rechtscolleges voor de repressie van de collaboratie moeten zij die om welke reden dan ook één of meerdere dossiers wensen te raadplegen, schriftelijk een voorafgaande gemotiveerde vraag richten tot het College van procureurs-generaal met vermelding van de naam en voornaam van de persoon of personen op wie het onderzoek betrekking heeft, aangevuld met eventueel bijkomende informatie zoals geboortedatum, woonplaats, datum gerechtelijke uitspraak, enz.

  • College van procureurs-generaal
    Dienst Archiefbeheer
    Ernest Allardstraat 42
    1000 Brussel

Medewerkers van het College onderzoeken vervolgens de vraag en ze antwoorden over het algemeen binnen zeer redelijke termijn. Indien het antwoord positief is, kunnen de dossiers worden geraadpleegd in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot J. Cuvelier (Hopstraat 26-28 - 1000 Brussel). De studiezaal van het ARA2 is open van dinsdag tot en met vrijdag (van 9u tot en met 16u30).

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement