Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

SHOCK! 1914: WOI-tentoonstelling over oorlog en media

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/09/2014 - Evenementen - Algemeen Rijksarchief

expo-shockHet Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek en het CEGESOMA – drie federale wetenschappelijke instellingen – hebben de krachten gebundeld om de Eerste Wereldoorlog op een originele en interactieve manier te herdenken. Op 11 september 2014 opent de tentoonstelling SHOCK! 1914. Wat als er morgen oorlog uitbreekt? de deuren, waarin de chaotische weken van de zomer en het najaar van 1914 centraal staan.

Zomer 1914: de oorlog breekt uit, de Duitsers vallen België binnen, burgers slaan op de vlucht, er hangt terreur in de lucht, steden liggen in puin… Hoe reageerde de Belgische bevolking op deze schokken? En hoe werd de bevolking geïnformeerd over het oorlogsgebeuren? Hoe werd informatie destijds ‘geproduceerd’? Oorlogsaffiches, kranten, officiële mededelingen, prentkaarten …. In 1914 circuleerde nieuws helemaal anders dan vandaag. Welke invloed hadden de media tijdens de begindagen van de Eerste Wereldoorlog op de publieke opinie?

Aan het begin van de 20e eeuw werd de publieke opinie volledig gevoed door de geschreven pers. De pers was vluchtig en liet zich leiden door de waan van de dag, waardoor ook de bevolking werd geconfronteerd met tegenstrijdige impulsen en gevoelens: onverschilligheid, angst, paniek, onzekerheid, hoop en fierheid (patriottisme). SHOCK! 1914 illustreert de schokken van de eerste 100 dagen van WOI aan de hand van getuigenissen, dagboekfragmenten, foto’s, karikaturen, krantenpagina’s en oorlogsaffiches.

De (gratis) tentoonstelling loopt van 11 september 2014 tot 7 maart 2015 in de Koninklijke Bibliotheek van België (Brussel – Kunstberg).

Publicaties over de Eerste Wereldoorlog

Naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog zet het Rijksarchief de reeks ‘Studies over de Eerste Wereldoorlog’, gestart in 2001, opnieuw in de kijker.  De 19 uitgaven die reeds verschenen in deze reeks zijn gratis verkrijgbaar als pdf via www.arch.be/ebookshop. U kan ze ook in papieren versie bestellen via publicat@arch.be.

The War Diary of Constance Graeffe, uitgegeven door Sophie de Schaepdrijver, en een herwerkte uitgave van het Archievenoverzicht betreffende de Eerste Wereldoorlog in België zijn bovendien te koop als E-book.

 

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement