Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De notulen van de ministerraad (1918-1979) staan online !

Texte petit  Texte normal  Texte grand
19/11/2011 - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Sinds oktober 2011 zijn de notulen van de ministerraad voor de periode 1918-1979 online raadpleegbaar.

De 60.815 bladzijden notulen werden gedigitaliseerd en de digitale beelden werden naderhand met software voor tekstherkenning bewerkt. De volledige collectie is full-text doorzoekbaar. Hoewel de kwaliteit van het typeschrift op doorslagpapier geen perfectie toelaat, biedt het full-text zoeken toch heel wat extra mogelijkheden voor de onderzoeker.

Het project werd gerealiseerd in samenwerking met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De originele documenten, ingebonden per jaar, worden immers bewaard in de Kanselarij. De digitalisering en in dit geval ook de microverfilming werden in het Rijksarchief uitgevoerd.

De notulen van de Ministerraad vormen een uitermate belangrijke bron voor zowel zij die geïnteresseerd zijn in nationale als in internationale thema’s, in de koningskwestie, de schoolstrijd, de onafhankelijkheid van Congo, de expansiewetten, de taalgrensproblematiek, enzovoort.

Het project is eveneens belangrijk in het kader van de uitvoering van de archiefwet en de terugbrenging van de termijnen voor raadpleging tot 30 jaar. Documenten worden immers veel sneller dan vroeger toegankelijk voor onderzoekers.

Het online brengen van de notulen van de Ministerraad is ongetwijfeld een mijlpaal voor iedereen die interesse heeft voor de recente Belgische politieke geschiedenis!

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement