Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

TEMAS: Thesaurus of Early Modern Archival Sources

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Vele formele archiefbeschrijvingen in inventarissen (remissiebrieven, rollen, vonnisboeken, enz.) zijn voor de modale lezer vaak moeilijk te begrijpen. Informatie over documenttypes uit het ancien régime is bovendien vaak verspreid in moeilijk toegankelijke publicaties. Dit project beoogt de bouw van een thesaurus van vroegmoderne redactionele vormen, die deze disparate kennis in een gestructureerde vorm bij elkaar brengt: een (Nederlandstalige) definitie, elementaire bibliografie, institutionele en functionele context, bronnenuitgaven, enz. Ook de relaties tussen vormen, functies en archiefvormers worden vastgelegd.

Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de standaardisering van de (Nederlandstalige) terminologie. Vermits deze thesaurus is opgezet als een eerste aanzet voor een meertalige versie, wordt meteen aandacht besteed aan deze uitbreiding op termijn. De thesaurus wordt ook verrijkt met beeldmateriaal, zodat gebruikers op een laagdrempelige manier documenten kunnen herkennen en contextualiseren.

In eerste instantie zal dit een geïsoleerd werkinstrument zijn; op termijn moet deze databank gekoppeld worden aan digitale toegangen online. Onderzoekers die op een onbekende redactionele vorm stoten, kunnen dan rechtstreeks doorverwezen worden naar een definitie en andere relevante informatie. De link kan ook andersom werken: onderzoekers die in een bepaald type bron geïnteresseerd zijn, vinden vanuit de thesaurus linken naar vindplaatsen van concrete exemplaren.

Partners

TEMAS is een samenwerking tussen het Rijksarchief en de KULeuven. Eddy Put is projectverantwoordelijke voor het Rijksarchief.

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement