Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

PROMISE: Preserving Online Multiple Information: towards a Belgian StratEgy

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

België heeft een grote achterstand inzake webarchivering. De bevoegdheden van het Rijksarchief op dit vlak worden bepaald – en ingeperkt – door de archiefwet. De Koninklijke Bibliotheek van haar kant heeft als opdracht een hoofdrol te spelen voor het wettelijk depot van Belgische publicaties. Het onderzoeksproject “Preserving Online Multiple Information : towards a Belgian strategy” (PROMISE) wil een federale strategie uitbouwen voor de bewaring van Belgische websites.

Het project zal eerst de internationale “best practices” voor webarchivering identificeren, en vervolgens een pilootproject opzetten voor Belgische webarchivering en cases uitzoeken voor wetenschappelijke studie van het Belgische web. De partners van het project zullen een beleid uitstippelen en een methodologie bepalen voor de evaluatie en de selectie van de digitale objecten die moeten gearchiveerd worden. Overeenkomstig de internationale normen en best practices zullen ze vervolgens een prototype bouwen voor het inzamelen, bewaren en verspreiden van digitale objecten. Ze zullen ook het wettelijk en reglementair kader onder de loep nemen om de bevoegdheden inzake webarchivering duidelijk af te bakenen tussen het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek. Tenslotte zal een businessmodel worden voorgesteld om de resultaten van het project in de praktijk te brengen.

Het project gaat van start op 1 juli 2017 en zal gedurende twee jaar vier onderzoekers te werk stellen, waarvan sommigen deeltijds.

Partners

Het project is een samenwerking van de dienst Digitale Preservatie & Toegang van het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek van België, de universiteiten van Gent (Research Group for Media and ICT and Ghent Centre for Digital Humanities) en Namen (Research Centre on Information, Law & Society), en de Haute École Bruxelles-Brabant (Unité de Recherche et de Formation en Sciences de l’Information et de la Documentation).

Projectmedewerkers

Nieuws

Iedereen is wel bekend met de 404 HTTP response code, die aangeeft dat de webpagina die je had opgevraagd niet meer beschikbaar is. Dit is op zijn minst frustrerend, maar duidt ook op een onderliggend probleem: dagelijks gaat veel interessante informatie op het web verloren. Het Rijksarchief en de andere partners binnen het onderzoeksproject PROMISE buigen zich over deze problematiek. Het project werkt een federale strategie uit voor het archiveren van het Belgisch web.

Deel je mening over webarchivering

Het web valt niet meer weg te denken uit het dagdagelijkse leven. Toekomstige historici zullen het leven anno 2018 niet kunnen reconstrueren zonder webarchieven. Meer en meer erfgoedinstellingen zijn bijgevolg bezig met de creatie van zulke archieven. In het kader van het PROMISE-onderzoeksproject, waaraan het Rijksarchief deelneemt, willen we peilen naar de noden van (toekomstige) gebruikers van webarchieven. Hoe zou jij deze bronnen willen raadplegen en gebruiken in de toekomst?

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement