Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Documenten overbrengen naar het Rijksarchief

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Papieren en digitale overheidsarchieven die geen administratief nut meer hebben en die volgens een archiefselectielijst of een beslissing van het Rijksarchief historische waarde bezitten, moeten conform de Archiefwet na 30 jaar naar het Rijksarchief overgebracht worden. Meer  informatie over de te volgen procedure en te gebruiken formulieren is te vinden in:

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement