Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Documenten overbrengen naar het Rijksarchief

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Papieren en digitale overheidsarchieven die geen administratief nut meer hebben en die volgens een archiefselectielijst of een beslissing van het Rijksarchief historische waarde bezitten, moeten conform de Archiefwet na 30 jaar naar het Rijksarchief overgebracht worden. Meer  informatie over de te volgen procedure en te gebruiken formulieren is te vinden in:

Het Rijksarchief werkt aan een nieuwe overbrengingsprocedure voor digitale archieven die operationeel zal zijn vanaf 1 januari 2018. Voor dringende overbrengingen, gelieve contact op te nemen met de dienst Toezicht en Advies (inspect@arch.be).

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement